Logga in
Logga in

Västlänken Sista pålen på plats

I januari påbörjade vi arbetet med att grundförstärka Kungsgatan 9C inför fortsatt tunneldrivning av Västlänken. Nu är den sista av de 69 stålpålar, som förankrar huset i det underliggande berget, på plats.

På sin väg mellan Otterhällan och Rosenlund passerar Västlänkens huvudtunnel Kungsgatan 9C. Huset byggdes 1910 och är delvis grundlagt på berg men vilar också på vertikala stålpålar ned i marken. Tidigt uppstod problem med sättningar, varför ytterligare förstärkningar genomfördes på 1930- och 1970-talet. Orsaken till detta är att huset står mitt i det vi kallar för ”Yxhugget”, en klyfta i berget som med tiden fylls upp med sand, grus och lera.

Bergtäckningen ovanför Västlänkens tunnel vid ”yxhugget” är låg, omkring fem meter och våra fortsatta bergarbeten påverkar marken där stålpålarna är nedslagna. Som en förberedelse inför den fortsatta tunneldrivningen mot Rosenlund, beslutade därför Trafikverket i ett tidigare skede att grundförstärka Kungsgatan 9C.

Den befintliga grundläggningen finns kvar, men ersätts nu helt av den nya. De nya lutande stålpålarna har borrats ned till berget från insidan och utsidan. Pålarna från insidan korsar de pålar som borrats från utsidan, krafterna i sidled tar därför ut varandra. På sätt minskar lasterna och trycket på Västlänkens tunneltak, säger Jerker Persson, delprojektledare.

För att komma ifrån den svacka som Yxhugget utgör, har de nya stålpålarna borrats ned med en lutning på 3:1, för att sedan fästa i sidan av bergkanten.

Det tillhör ovanligheterna, säger Johan Téenhäll, projektledare Grundia. Att borra med en lutning på 3:1 innebär att varje påle flyttar sig 33 centimeter för varje meter. För att klara av det fick vi bygga om den maskin som borrade stålpålarna, berättar Johan.

Arbetet vid Kungsgatan 9C är nu inne i sluttampen och tanken är att verksamheterna kan flytta tillbaka till sina lokaler i oktober. 

Vi kunde avsluta borrningsarbetet i september. Sedan dess har vi utfört vissa efterarbeten där vi bland annat har satt stag i pålarna för att förhindra att de deformeras, stagen har förankrars via en stålkonstruktion i fasadväggen. Nu i slutet på september och i början av oktober återställer vi lokalerna och arbetsområdet utanför Kungsgatan 9C, berättar Johan.

Västlänkens fortsatta arbete i området

I början av september kunde vi påbörja prekvalificeringen av Otterhällan, en av de fyra planerade byggentreprenaderna för den fortsatta byggnationen av Västlänkens etapp Haga.

I och med att Trafikverket hävde kontraktet med AGN Haga tidigare den 24 januari, pausades den fortsatta tunneldrivningen mot Rosenlund strax norr om Kungsgatan. Och det är här som entreprenad Otterhällan kommer att ta vid. Kvar på sträckan återstår det cirka 250 meter spårtunnel och 200 meter servicetunnel att driva.

Prekvalificeringen för Otterhällan inleddes den 6 september. I detta skede ställer vi krav på ekonomisk stabilitet, teknisk kompetens och tidigare erfarenheter av liknande byggprojekt, berättar Lars Björklund, projektledare Haga.

Utifrån prekvalificeringen kommer ett antal entreprenörer att gå vidare till nästa steg, där får utvalda entreprenörer tillgång till förfrågningsunderlaget och kan lämna anbud. Ansökningsfasen för Otterhällan pågår till början av november 2023. 

Den borrmaskin som har använts för att få de 69 nya stålpålarna på plats fick byggas om, för att klara den lutning som krävdes för att pålarna skulle nå berg. Samma maskin användes både för borrning från insidan och utsidan.