Logga in
Logga in

Nästa byggentreprenad - Otterhällan

Upphandlingarna för den fortsatta byggnationen av Västlänkens etapp Haga rullar på. I början av september påbörjar vi prekvalificeringen av vårt nästa delprojekt Otterhällan, en av fyra planerade byggentreprenader.

Uppdatering 7 december: Artikeln har uppdaterats med information om prekvalificeringen för entreprenad Otterhällan. 

Mellan Residenset i norr och Skattehuset i söder, sträcker sig Västlänkens spårtunnel helt i berg under Otterhällan och Kungshöjd. Och det är just Otterhällan som har gett namn åt deletapp Hagas nästa byggentreprenad, där upphandlingsprocessen inleds den 6 september.

I och med att Trafikverket hävde kontraktet med AGN Haga den 24 januari i år pausades den fortsatta tunneldrivningen mot Rosenlund strax norr om Kungsgatan. Och det är här som entreprenad Otterhällan kommer att ta vid.

Kvar på sträckan återstår det cirka 250 meter spårtunnel och 200 meter servicetunnel att driva, berättar Joakim Karlsson, ansvarig för framtagandet av förfrågningsunderlaget för Otterhällan. På den sträckan ska vi bland annat ta oss förbi ”Yxhugget” vid Kungsgatan, vilket är en utmaning på grund av den låga bergtäckningen. I övrigt går Västlänken på ett djup av cirka 20 meter under Kungshöjd, säger Joakim.

Yxhugget är en klyfta i berget som med tiden fyllts upp med sand, grus och lera. Även om det är en utmaning att bygga Västlänkens spårtunnel under ”hugget”, så finns det olika metoder att ta sig förbi. Vi kan utföra förstärkningsåtgärder både i berget men också i den ovanliggande jorden/leran.

I den projektering som nu pågår utreder vi olika metoder för att ta oss under Yxhugget. Bland annat tittar vi på en förstärkningsmetod av berg som kallas för rörspiling. Det finns också olika metoder för att förstärka jordmassorna, till exempel med jetgrouting eller genom att frysa den ovanliggande jorden, fortsätter Joakim.

En tekniskt utmanande bergtunnel

Den valda upphandlingsformen för Otterhällan liknar i mångt och mycket upplägget för Rosenlund. Skillnaden är att Otterhällan är en renodlad bergentreprenad. Trafikverket ansvarar för all projektering och tar fram de bygghandlingar som krävs för ett fortsatt berguttag. Trafikverket bär även de risker som finns kopplade till redan utförda arbeten.

Entreprenaden handlas upp som en utförandeentreprenad till självkostnad och på löpande räkning. Trafikverket kommer även att göra en utvärdering på 100% kvalitet, vilket innebär att arvodet för entreprenaden är bestämt av Trafikverket vid start.

Vi har en kortare men spännande och tekniskt utmanande bergtunnel som vi ska bygga klart, säger Lars Björklund, projektledare Haga. Därför är den framtida entreprenörens kompetens viktig, hur de tänker sig att genomföra arbetet och möjligheter att bidra med tekniska kvaliteter.

Vägen framåt

Steg ett i den kommande upphandlingen inleds i och med att Trafikverket bjuder in entreprenörer till prekvalificering. Prekvalificeringen för Otterhällan inleds den 6 september.

I Prekvalificeringen ställer vi krav på ekonomiska stabilitet, teknisk kompetens och tidigare erfarenhet av liknande byggprojekt, förklarar Lars Björklund. Utifrån prekvalificeringen kommer ett antal entreprenörer att gå vidare till nästa steg. Där får de utvalda entreprenörerna tillgång till förfrågningsunderlaget och kan lämna anbud.

Ansökningsfasen för Otterhällan pågår till den 19 december. Trafikverket kommer sedan att utföra de återstående upphandlingarna under 2023 och 2024.

Som en förberedelse inför den fortsatta tunneldrivningen mot Rosenlund har vi under våren och sommaren 2023 arbetat med att grundförstärka Kungsgatan 9C. Mer om det kan du läsa här (länk).