Logga in
Logga in

Västlänken Rör för grundvatten genom Korsvägens station

När den nya tågstationen är klar kommer stödkonstruktionen att störa det naturliga flödet av grundvatten. För att återställa detta flöde har det gjutits in sex rör i betongplattan som ger en självreglerande lösning.

Korsvägen ligger i en dalsänka där grundvattenreserven ligger i den södra delen. Grundvattnet rör sig norr över där schaktet för den nya stationen byggs. För att vara på den säkra sidan har en unik lösning användts med sex rör ingjutna i bottenplattan så att vattnet kan fortsätta att ta sin naturliga väg.

För att kunna gräva och spränga sig ner så har det byggts en stödkonstruktion av stålrör på båda sidor. Det är denna stödkonstruktion som hindrar vattnet att flöda fritt. Nu under byggtiden är det pumpar som ser till att vi inte påverkar grundvattnet mer än nödvändigt.

För att installera rören genom stödväggarna och skära upp stålet används en teknik som fryser marken runt omkring. Tekniskt är frysningen ett slutet rörsystem där det cirkulerar en koncentrerad saltvattenlösning för att transportera värme från marken till en värmeväxlare i en frysanläggning. Vi fryser marken till temperatur mellan -20 °C och -40 °C.

När vi har gjort detta möjliggör det en säker anslutning av rören utan risk för inläckage av vatten och som stabiliserar marken runt omkring. För att skydda de olika delarna i lösningen och för att undvika korrosion, vilket är vanligt i markmiljö, används en typ av skyddsomslag tillverkat av neopren för att isolera de olika materialen som används i systemet ifrån varandra.

I varje ände av rören sitter ett speciellt filter så att systemet inte drabbas av igensättning under de 120 år som det ska fungera.

De sex grundvattenrören har gjutits in i bottenplattan för stationen. Med hjälp av att frysa marken och vatten runt omkring har sedan stålpålarna skurits upp för att få igenom rören och anslutningarna så att grundvattnet kan flyta igenom.

En illustration över var de sex grundvattenrören ligger ingjutna i betongplattan för den nya stationen i Korsvägen.