Logga in
Logga in

Västlänken Pelarna börjar ta form på Korsvägen

Arbetet med att armera och gjuta pelarna i stationsberget på både den västra och östra sidan av schaktet i Korsvägen fortsätter. Pelarna ska bära upp bergets tak ovanför tunnlarna in mot stationen.

Spännvidden på stationen är ca 50 meter och det är delarna i berg som behöver stöttas upp. När spårtunneln vidgar sig in mot stationen övergår den från två spår till fyra i något som vi kallar ”trumpeter”. För att kunna ta ut alla bergmassor på ett säkert sätt har vi sprängt ut tre mindre, så kallade pilottunnlar, i båda ändarna av stationsutrymmet.

Berget mellan pilottunnlarna lämnar vi kvar medan vi bygger pelarna, men innan stationen är klar måste det tas bort. Tyngden av berget ska då istället bäras av pelare. Arbetet påbörjades sommaren 2023. Vi ska gjuta 11 pelare på Johannebergssidan och 6 pelare på Lisebergssidan. Totalt blir det alltså 17 pelare för Korsvägens station där höjden varierar mellan ca 10 och 13 meter.

Den största utmaningen inför gjutningarna var att räkna ut vilken storlek och sammansättning av armering och betongpelarna ska ha. De måste klara en enorm vikt, men samtidigt gå att gjuta på ett smidigt sätt. För att testa det i verkligheten gjordes en mindre testpelare först, en så kallad mock up.

Pelarna gjuts i tre steg, först bottenplattan, sen mittdelen och sist den konliknande toppen som gjuts mot berget. För att klara trycket från berget innehåller pelarna grövre och mer armering. I våra andra betongkonstruktioner går det vanligtvis åt mellan 150 och 200 kg armering per kubikmeter betong. I pelarna kommer det finnas närmare 400 kg armering/kubikmeter.

För att bergets tyngd ska fördelas jämnt kommer alla pelare även länkas ihop med en betongbalk uppe i taket på den östra sidan. På den västra sidan är pelarna fristående med en egen konliknade topp mot berget. Pelarna i väst beräknas klara våren 2025 och pelarna i öst nu till hösten 2024.

För att minska risken för vibrationer och att det sprätter iväg stenar kommer vi spränga försiktigt och eventuellt spräcka berget för att minimera risken att skada pelarna. Så fort gjutningen är klar så skyddas pelarna av bland annat plywoodskivor.

När sista pelaren är gjuten så får man vänta i en månad för att den ska härda ordentligen. Först därefter tar man bort berget eller som det heter på fackspråk – strossarna. När vi är klara med stationen så är pelarna innan och efter perrongen.

Pelare på den östra sidan av stationen i berget

Pelare på den västra sidan av stationen i berget

Först spränger vi ut tre så kallade pilottunnlar. Därefter bygger vi pelarna i den mittersta piloten. Därefter spränger vi bort berget mot de två yttersta pilottunnlarna. Pelarna bär sedan upp bergets tyngd.