Logga in
Logga in
Visionsbild som visar hur det kommer se vid station Centralens perronger – vid mittuppgången när stationen öppnar 2026. Illustration: Kanozi Arkitekter

Västlänken Så blir Västlänkens station Centralen

År 2026 öppnar Västlänkens station Centralen för trafik. Men redan nu kan du uppleva hur stationen kommer att se ut.

Den del av Västlänken som kommer stå klar 2026 sträcker sig från E6:an i Olskroken in i Centralenområdet och genom Kvarnberget. Den inkluderar fyra nya järnvägsspår och en helt ny station.

- Beslutet att öppna delar av Västlänken för att skapa en högre tillgänglighet till vår stadskärna och på sätt också möjliggöra ett ökat resande med kollektivtrafiken var viktigt för oss, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Station Centralen kommer tillföra nödvändig kapacitet till järnvägsnätet i centrala Göteborg redan 2026. Fyra nya spår ger ökad kapacitet på den nya stationen och frigör spår på den befintliga centralstationen.

Den nya station Centralen

Västlänkens nya station Centralen byggs norr om den befintliga centralstationen. Stationen byggs med två nya perronger och fyra nya järnvägsspår.

Station Centralen kommer att ha tre uppgångar och fyra entréer: den östra uppgången leder upp i Park Central, i höjd med Regionens hus. Mittuppgången, i den nya stationsbyggnaden, blir den största av uppgångarna och kommer att ansluta till den befintliga centralstationen via Nils Ericson terminalen. I den västra uppgången byggs två entréer, varav en kommer att ligga i Nordstan, och den andra närmare Lilla Bommen.

- Resenärer som stiger av tåget på den nya stationen kommer kunna ta rulltrappan upp genom mittuppgången i det nya stationshuset och gå inomhus hela vägen via Nils Ericson terminalen och den befintliga Centralstationen och vidare ut på Drottningtorget, säger Bo Larsson.

Allt fler reser med tåg

- Den nya station Centralen innebär ett stort lyft för våra tågresenärer. Allt fler vill resa med Västtrafiks tåg och med den nya stationen kan vi göra en stor utökning av vår trafik till och från Göteborg. Vi kommer dessutom kunna köra den här trafiken med våra nya moderna tåg, säger Markus Ljung Gunnervall, trafikstrateg på Västtrafik. 

Till den nya stationen kommer tre av Västtrafiks tåglinjer att köra till en början, det är Göteborg-Uddevalla, Göteborg-Älvängen och Göteborg-Skövde-Töreboda.

Västlänken projekteras och byggs av Trafikverket, men Göteborgs stad ansvarar för att ta fram detaljplaner för såväl själva järnvägstunneln, stationerna som dess omgivningar. Samarbetet för byggandet av Station Centralen innefattar även Jernhusen och Västtrafik. Mer information hittar du på deras webbplatser.

Mer information om station Centralen

Videon visar klipp och bilder över hur station Centralen ser ut nu under byggskedet, samt illustrationer över hur stationen kommer att se ut när den är färdigställd.

Videon visar klipp och bilder över hur station Centralen ser ut nu under byggskedet, samt illustrationer över hur stationen kommer att se ut utvändigt och invändigt när den är färdigställd. 

1. Textplatta som lyder: ” Så blir Västlänkens station Centralen”.
2. Flygbilder över arbetsområdet där station Centralen byggs. 
3. Illustration över östra uppgången i kontorsbyggnaden Park Central, i höjd med Regionens hus. Illustration: Krook & Tjäder.
4. Flygbilder över arbetsområdet där station Centralen mittuppgång byggs. 
5. Illustration över mittuppgången i det nya stationshuset, sett från nordöst. Illustration: Reiulf Ramstad.
6. Illustration över interiören i det nya stationshuset. Illustration: Reiulf Ramstad.
7. Illustration av mellanplanet i den västra uppgången. Illustration: Kanozi Arkitekter.
8. Illustrationer av stationens perronger vid mittuppgången. Illustration: Kanozi Arkitekter.
9. Flygbilder över arbetsområdet där stationens västra uppgång byggs. 
10. Illustrationer av stationens västra uppgång och de två entréerna. Illustration: Kanozi Arkitekter.
11. Illustration av västra uppgången och den södra entrén som kommer ansluta till Nordstan. Illustration: Kanozi Arkitekter.
12. Trafikverkets logotyp. Medfinansierat av Europeiska unionen.

Om Västlänken

Västlänken är ett av Trafikverkets största pågående infrastrukturprojektet. Just nu pågår bygget av Västlänkens tunnel och tre nya underjordiska stationer runtom i Göteborg.

Vi arbetar för att färdigställa deletapperna Centralen och Kvarnberget till år 2026. Då kan vi tillföra nödvändig kapacitet till järnvägsnätet genom att öppna station Centralen som en tillfällig säckstation.

Vi arbetar även vidare i deletapperna Haga och Korsvägen. När alla delar av Västlänken är färdigställda kommer hela sträckan, och de tre stationerna, öppnas för genomgående tågtrafik. Vi ser en trolig trafikstart år 2030.

Projektet Västlänken är medfinansierat av Europeiska unionen.