Logga in
Logga in

Ett år sedan hävningen i Haga

Den 24 januari 2023 hävde Trafikverket kontraktet med den dåvarande entreprenören för etapp Haga. Hur har vi förvaltat tiden som gått, vilka lärdomar har vi dragit och vilka utmaningar ser vi framför oss?

I och med hävningen tystande ljudet kring etapp Hagas olika arbetsplatsområden. Enbart begränsade arbeten har utförts under den skyddsentreprenad som varit på plats sedan februari 2023.

Inne på projektkontoret har det varit desto mer liv och rörelse. Organisationen har genomgått en stor omställning, där man har lagt om maskineriet och gått från full produktion till att få igång nya upphandlingar, bygga förfrågningsunderlag och inleda och upprätthålla en omfattande dialog med marknaden.

– Många inom projektet har gjort väldigt stora insatser där, säger Lars Björklund, som varit tillförordnad projektledare i Haga sedan hävningen. Vi har också lagt ett stort fokus på projekteringsarbetet. I och med hävningen ansvarar Trafikverket för all projektering och bär de risker som är kopplade till redan utförda arbeten. Samtidigt har vi fått tid att ta fram nya lösningar och lyckas vi med de lösningarna kommer vi spara både tid och pengar för projektet, fortsätter Lars.

Målet är tydligt, att bygga klart Västlänkens etapp Haga. Etappen omfattar 1 700 meter tunnel under Stora Hamnkanalen och i berg ned mot Rosenlund, vidare genom Haga bort mot Landala torg, där vi möter upp nästa etapp, Korsvägen. I Haga ska vi även bygga en underjordisk station. Hur ser upplägget ut för att nå målet?

– Vi valde att gå från en totalentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad, berättar Lars. Genom etapp Haga går Västlänken både i berg och jord/lera, genom att dela upp och renodla sträckan, ser vi en möjlighet att bli mer intressanta på marknaden.

Illustration över de kommande entreprenaderna i Haga. Illustration: Trafikverket.

Tre av fyra nya byggentreprenader; Otterhällan, Rosenlund och Vasastan, handlas upp som utförandeentreprenader till självkostnad, på löpande räkning och en utvärdering på 100% kvalitet. Det är ovanligt att Trafikverket handlar upp så här stora entreprenader utifrån dessa förutsättningar.

– Vi valde det här upplägget då vi behöver fokusera på en snabb uppstart även om vi inte har färdigprojekterade lösningar fullt ut. Vi vill också få till ett samarbete där entreprenörerna kan bidra med hur de tänker sig att genomföra arbetet och möjligheter att bidra med tekniska kvaliteter, förklarar Lars. Vår ambition är att välja entreprenörer som vi med öppenhet och förtroende kan arbeta tillsammans med kring inköp, budget och kostnadsuppföljningsarbete. Vi vill ha en samverkan som fokuserar på att få en färdig anläggning.

Under 2024 pågår upphandlingar i kommande entreprenader för Haga och planen är att ha fem kontrakt tecknade innan årets slut, med en successiv uppstart av produktionen i Otterhällan, Rosenlund och Vasastan. För att n​å dit har vi lagt mycket fokus på att kvalitetssäkra våra förfrågningsunderlag, till exempel genom att ta in second opinion.

– För att klara detta behöver vi också ha ett fortsatt stort fokus på projekteringsarbetet, där vi arbetar med att hitta de bästa lösningarna för återstående arbeten i berg för vår betongtunnel i Rosenlund. Vi behöver också de unika kompetenser som krävs för att hantera de utmaningar vi har framför oss, säger Lars. Utöver detta så påverkar vår fortsatta byggnation ett stort antal människor i Göteborg och vi behöver ta stor hänsyn till omgivningen, avslutar Lars.

Lars Björklund gick in som tillförordnad projektledare för Haga i samband med hävningen av den dåvarande entreprenören. Rekryteringen av en ny projektledare, som kommer kunna leda arbetet i Haga i takt med att de nya entreprenaderna startar upp, pågår. Till dess att rekryteringen är klar kliver Mats Granath in som tillförordnad projektledare för Haga.​

Lars Björklund. Foto: Trafikverket.

Läs mer om hävningen i etapp Haga

Läs mer om skyddsentreprenaden