Logga in
Logga in

Västlänken Nu kan du gå torrskodd under Mölndalsån

Sedan en tid tillbaka kan du nu gå torrskodd under Mölndalsån efter att vi har schaktat oss ner 6-7 meter i jord och lera från båda håll under akvedukten, "Lisedukten".

I takt med att vi gräver oss ner sätter vi upp stålrör eller stämp som de kallas för att sidorna inte ska rasa in. Vi kommer att ha tre nivåer av stämp och nedersta nivån utgörs av betongstämp.

Vi kommer schakta oss ner drygt 20 meter innan betongarbetarna för tunneln startar. När vi schaktat oss ner till 10 meter kommer vi att fylla schaktet med vatten för att fortsätta schakta under vattnet och under Mölndalsån i akvdeukten.

Det var för ett år sedan som vi lyfte på plats en akvedukt, som fick namnet ”Lisedukten”, som är en stödkonstruktion i stål på knappt 300 ton som ser till att vi kan schakta ut massorna under ån på ett säkert sätt, utan att något vatten läcker in, genom att vi leder över ån i denna akvedukt. Själva akvedukten syns inte utan större delen av den ligger under vattnet.

För att påverka djurlivet i ån så lite som möjligt försöker vi få akvedukten att efterlikna de naturliga förhållanden som finns på platsen. Det gör vi genom att lägga så kallat bottensubstrat, grus, på botten för att efterlikna en naturlig åbotten och som skapar olika hastighet på vattnet som flödar genom akvedukten.

Här kan du läsa om när akvedukten sänktes i Möndalsån förra våren.