Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande efterarbeten i Jakobsdal och Skår

Efter det att tunnlarna är sprängda kommer flera olika typer av efterarbeten vid olika tidpunkter som kan orsaka buller och störningar. Det vanligaste är rensning av sten och olika typer av borrningar i tunneltaket.

I Jakobsdal och Skår har det varit och är många borrningar för efterinjektering som görs för att stoppa inflöde av vatten i tunnlarna. Då måste det borras nya hål där det redan har borrats sedan tidigare.

I spårtunneln sätts så kallade dränmattor upp i tunneltaket för att förhindra att det kommer ner vatten på de framtida spåren. Bultborrningen för dränmattorna orsakar bullrande arbeten för fastigheterna ovan jord. Hur det olika borrningarna upplevs beror på om fastigheten ligger direkt på berget eller om det finns jord och lera emellan. 

Ett tredje arbetsmoment av efterarbeten är att bottenrensa sten i tunnlarna. Då står vi och hackar i berget och det kan upplevas som störande. Framförallt om det har varit tyst ett tag.

De här olika efterarbetena kommer vid olika tidpunkter av olika anledningar och är svåra att säga exakt när och hur mycket de kommer att störa.

Vi gör en samlad bedömning om det kan innebära att vi får erbjuda tillfällig vistelse igen på fastigheter som vi redan gått förbi och som har haft det sedan tidigare. 

Arbeten i våra tunnlar som riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet utförs främst vardagar, 07–19. Om vi anser att det är tystare arbeten kan de utföras under kvällar och nätter som till exempel urlastning och sprutbetong.