Logga in
Logga in

Västlänken överlämnar mark – nu kan byggandet av Park Central påbörjas

Vid årsskiftet överlämnade Västlänken delar av marken i deletapp Centralen till Jernhusen. På området ska Jernhusen och NCC bygga Park Central som kommer rymma kontor, handel och östra uppgången från station Centralen.

– Att vi är klara med markytan så att arbetet med att bygga Park Central kan påbörjas är ett viktigt steg för att vi ska kunna öppna station Centralen som en säckstation 2026 och därmed tillföra nödvändig kapacitet till järnvägen i Göteborg, säger Mikael Larsson, projektledare deletapp Centralen.

Arbetet i området som överlämnats har pågått sedan Västlänkens första spadtag 2018 och under ytan är den cirka 50 meter breda stationen i princip färdiggjuten.

Foto: NCC

Vi började arbetet i området med att gjuta slitsmurar. Det gjorde vi genom att gräva smala schakt, sänka ner en armeringskorg och sedan gjöt vi väggarna direkt i leran. För att förhindra att slitsmursväggarna skulle kollapsa när vi sedan schaktade bort leran mellan väggarna så installerades temporärt stämp - de ”gula rören”. Därefter gjöts tunnelns golv och tak. Nu syns inte mycket av de arbete vi gjort annat än under marknivå.

Vårt jobb i deletapp Centralen fortsätter men nu sker alltså visst arbete helt under marken, i tunneln.

VIsionsbild över Park Central.
Illustration: Park Central - Jernhusen och NCC.

Vy över delar av området som överlämnats där Park Central ska byggas.
Foto: Daniel Zorman, NCC.

Läs mer om Park Central på deras hemsida.