Logga in
Logga in

Rosenlund och Otterhällan går in i en ny och aktiv fas – återstart av produktion

2023 hävde Trafikverket dåvarande kontrakt för etapp Haga och sedan dess har endast begränsade insatser har utförts under en skyddsentreprenad. Men målet har alltid varit inställt på att slutföra Västlänkens etapp Haga!

Deletapp Haga har delats upp 

Trafikverket beslutade att gå från en helhetsentreprenad till fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad i Haga. Ett sådant upplägg valdes för att snabbt kunna återstarta arbetet och få till ett samarbete där entreprenörerna dels kan bidra med hur arbetet bör genomföras, dels få möjlighet att bidra med tekniska kvaliteter. 

Rosenlund och Otterhällan går återigen mot full produktion under sensommaren och hösten

Under augusti–september kommer två av de fem nya entreprenörerna vara på plats för att återuppta full produktion i områdena i Rosenlund och Otterhällan.

Rosenlund kommer att vara först ut, med full uppstart i mitten av augusti. Under sommaren kommer den befintliga etableringen i Rosenlundsområdet att förberedas för den kommande produktionsstarten. Förberedande grundläggningsåtgärder kommer utföras, inklusive ett omfattande test av jet-grouting. Denna avancerade markförbättringsteknik används för att stärka och stabilisera marken, vilket förbättrar dess egenskaper och möjliggör säkrare och mer hållbara konstruktioner. 

I månadsskiftet september–oktober startar produktion i Otterhällan där vi påbörjar förberedande arbeten med servicetunneln vid Rosenlundsplatsen. 

Från väntan till vägen mot målet att färdigställa deletapp Haga

Vi ser fram emot att återuppta full produktion med förnyad kraft tillsammans med våra entreprenörer.  Med hjälp av avancerade tekniker och noggranna förberedelser kommer vi att skapa hållbara och säkra konstruktioner och går in i denna nya fas med tillförsikt.