Logga in
Logga in

Träd i Rosenlundsområdet

I nära samarbete med Göteborgs Stad och arborister har vi nu utarbetat en väl underbyggd plan för hur träd i och omkring arbetsområdet varsamt ska hanteras på bästa sätt.

När vi återupptar full produktion under sensommaren, kommer PEAB fortsätta arbetet inom det nuvarande arbetsområdet i Rosenlund vid Allén och Haga Kyrkoplan.

Vid såväl noggranna som omfattande undersökningar tillsammans med Göteborgs Stad ser vi att vissa träd i område har vuxit så att deras grenar nu sträcker sig in över arbetsområdet, andra har visat sig inte må bra. Av dessa anledningar behöver några träd beskäras, några tillfälligt flyttas och några behöver tas ned under sommaren och hösten. Samtliga åtgärder kommer genomföras när det är möjligt utifrån trädens bästa. Besluten har tagits i gemensamt tillsammans med Göteborgs Stad.

Det kommer vara VEAB:s arborister, som är experter med omfattande kunskap och erfarenhet, som kommer utföra dessa åtgärder. Vi ser detta som en positiv lösning.