Logga in
Logga in

Västlänken Vattenschackt under Mölndalsån

Det gick faktiskt att gå torrskodd under Mölndalsån med hjälp av akvedukten som vi sänkte ner i ån för drygt ett år sedan. Men inte nu längre. Vi har istället fyllt stödkonstruktionen med vatten under Mölndalsån.

Anledningen är att den stödkonstruktion som vi har gjort med hjälp av järnpålar på var sin sida av schaktet inte går hela vägen ner till berget och sluter tätt. Det i sin tur gör att vi inte påverkar grundvattets nivåer och dess normala passage. Det gör vi till exempel i schaktet i Korsvägen genom att vi sätter in sex rör i bottenplattan för en självreglerande lösning efter att arbetena är klara med Västlänken.

Att fylla schaktet med vatten gör också att vi utjämnar jordtrycket vilket i sin tur gör att vi inte behöver lika många stämp och hammarband för att inte väggarna ska rasa in.

Vattenschaktet är en del av sträckan inne på Liseberg som är ett öppet schakt från entréstråket till berget vid E6:an och Sofierogatan. Den västra delen har en annan teknik där vi först gjöt väggarna med hjälp av långa armeringskorgar som fylldes med betong. Därefter kommer vi gräva oss ner i marken även där.

När vi fyllde schaktet med vatten gick det i ca 13 000 kubikmeter och nu fylls det på i takt med att vi schaktar upp lera. När schaktet är klart har vi nog ca 35 000 kubikmeter i gropen.

Vid fyllningen användes vattenprocessvatten från vår vattenreningsanläggning samt så pumpades vatten från Mölndalsån. Nu när vi fyller i samma takt som vi schaktar används endast processvatten .

Översta delen grävs med långgrävare från marknivå. De sista metrarna tas med undervattensgrävmaskin med grävsug på med hjälp av dykare.

Vattnet planeras vara där 2024 ut. Efter vi gjutit en betongplatta pumpas vattnet till vår vattenreningsanläggning och vidare till Mölndalsån efter det att vi har renat det.