Logga in
Logga in
Vår spårtunnel som vi driver mot deletapp Korsvägen

Återstart för tunneldrivningen mot Haga kyrkoplan

Nu återvänder vi till området kring Haga kyrkogata och Vasagatan för att fortsätta spränga ut den service- och räddningstunnel som löper parallellt med det blivande stationsutrymmet.

I och med hävningen av kontraktet med dåvarande entreprenör i Haga avstannade våra arbeten i tunneln i januari 2023. Nu återstartar vi arbetet under den skyddsentreprenad som varit på plats sedan februari förra året. Arbetet planeras att pågå till oktober 2024.

– För att arbetsmiljön ska vara så god som möjligt när vi får de nya entreprenörerna på plats behöver vi skapa fler utrymningsvägar. Genom att spränga ut service- och räddningstunneln kan vi också fortsätta våra undersökningar av berget och på så sätt få mer information om bergtäckningen, säger Crister Lindén, delprojektledare på Trafikverket.

Så här går en tunneldrivning till

När vi bygger i berg gör vi det med traditionell borr-och sprängteknik och arbetet sker enligt en drivningscykel. En drivningscykel innebär att vi borrar i tre–fyra dagar för att täta (injektera) berget med en vatten-och cementblandning. När berget är injekterat följer cirka sju-tio dagar då vi borrar för sprängning, spränger och sedan lastar ut bergmassorna. Vi hinner med ungefär fyra sprängsalvor mellan varje injekteringstillfälle.

Så påverkas omgivningen

Byggandet av Västlänken medför störningar för omgivningen, framför allt genom stomljud och seismiska vågor.

Stomljud

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens bergarbeten är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnader. Stomljud uppstår då vi borrar för tätning av berget eller vid sprängning. Hur väl stomljuden hörs inomhus beror på olika faktorer, till exempel avståndet till tunnelfronten och de närliggande husens grundläggning. Om byggnaden är grundlagd i jord/ lera minskar till exempel risken för att stomljud fortplantar sig.

Seismiska vågor

När vi spränger sprids seismiska vågor genom marken, som kan kännas i hus och byggnader i form av skakningar. Människor och djur kan vara känsliga för vibrationer och vid en sprängning uppleva det som att det är något farligt som händer. Vi mäter därför kontinuerligt vibrationerna och kontrollerar att vi inte överstiger de tillåtna nivåerna. Varje salva är anpassad för att sprängningarna inte ska skada hus och människor.

Våra arbetstider

Efter klockan 19.00 får bullret från våra arbeten inte överstiga 35 dBA inomhus. 35 dBA är ungefär att likställa med vindprassel. Om vi inte överstiger 35 dBA inomhus kan till exempel borrning pågå fram till klockan 22.00. Sprängningsarbeten får vi utföra helgfri måndag – lördag klockan 07.00–22.00.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra arbetsplatser kan få en förvarning 30 minuter innan sprängning. Anmäl dig till sprängförvarningstjänsten här.

Sprängsymbolen visar var vi kommer börja spränga och den streckande linjen visar hur vi kommer fortsätta.