Logga in
Logga in

Färdigschaktat i deletapp Centralen

I början av mars tog vi ”det sista spadtaget” i deletapp Centralen då samtliga huvudschakt nu är färdiga. Totalt har vi schaktat bort drygt 2,1 miljoner ton schaktmassa.

Vi började schaktarbetena i deletappen under 2019. Schakten har sträckt sig från Gullberget i öst till Kanaltorget och gränsen till deletapp Kvarnberget i väst, en sträcka på cirka 1,4 kilometer.

– Att vi är färdiga med samtliga huvudschakt är en stor milstolpe för oss. Det har varit en utmanande resa; inte minst logistiskt eftersom vi ju befinner oss i centrala Göteborg och har mycket trafik och människor att ta hänsyn till. Så att vi är nu är klara och dessutom enligt tidplan ser jag som väldigt positivt, säger Mikael Larsson, projektledare på deletapp Centralen.

En annan utmaning är att vi schaktat i lera. Leran bestod till stora delar av lös lera och var väldigt djup, upp till 100 meter. Den här typen av lera är komplicerad att jobba med eftersom den har låg hållfasthet och ändrar konsistens vid transporter.

För att möta detta använde vi oss av kalkcementpelare, en teknik som går ut på att vi matade ner en blandning av kalk och cement djupt ner i marken och således förstärkte leran innan vi påbörjade schaktningen.

Även under schaktningen medförde leran utmaningar: bland annat har grävmaskinerna stått på stockmattor som förhindrar att de kör fast.

Totalt sett, med samtliga schaktarbetet i deletapp Centralen, har vi schaktat bort 2 112 805 ton. Massan har sedan lastas på last​bilar där vi haft totalt 88 300 lastbilstransporter.

Nu fortsätter vi med betongarbetet där vi gjuter tunnelns golv, väggar och tak.

BIld från februari

Bara dagar kvar att schakta

Färdigchaktat