Logga in
Logga in

Milstolpe för Västlänken: nu möts Centralen och Kvarnberget

I början av veckan drog vi upp de spontplankor som skiljt deletapp Centralen och deletapp Kvarnberget åt – en milstolpe som för oss närmare öppnandet av station Centralen som säckstation 2026.

Spontplankorna har fungerat som stödkonstruktion under tiden som schaktarbetena har pågått i båda deletapperna. Nu behövs inte spontplankorna längre och drogs därför upp för att återanvändas någon annanstans. 

– Det känns fantastiskt bra att vi uppnått denna milstolpe! Det innebär att båda deletapperna kommit så långt att det blivit dags att koppla ihop dem för att skapa den sammanhängande tunneldel som kommer att öppnas för trafik 2026, säger Markus Rangmar, projektledare för deletapp Kvarnberget.

En färdig sammanhängande tunnel med golv, väggar och tak kommer det dock inte vara än på ett tag. Vi kommer att spara ett hål i taket för att möjliggöra leveranser av gods. Öppningen kommer gjutas igen under slutet av 2025.

– I stort sett har det gått enligt plan för oss: vi har schaktat in i det sista och i början av mars schaktade vi bort de kvarvarande massorna som legat mot spontplankorna. Därmed var vi klara med samtliga huvudschakt i deletapp Centralen – även det en milstolpe för oss, säger Mikael Larsson, projektledare för deletapp Centralen.

För att dra upp spontplankorna använde vi oss av en mobilkran med en vibrohammare. Vibrohammaren fästs i spontplankorna och vibrerar dem uppåt. Varje spontplanka är 18 meter och väger drygt ett ton. Under tiden som vi lyfte sponten fick vi stänga av trafiken under kortare stunder.

För att upprätthålla säkerheten på våra arbetsplatser har vi nu satt upp ett staket inne i tunneln som skiljer arbetsområdena åt.​

Säckstation 2026

För att tillföra nödvändig kapacitet till järnvägsnätet planerar vi att öppna station Centralen som en säckstation år 2026. En säckstation är en station där tågen åker in och vänder – tågen måste alltså byta färdriktning för att lämna stationen.

För att station Centralen ska kunna öppna som en säckstation 2026 måste både deletapp Centralen och deletapp Kvarnberget vara klara. Deletapp Kvarnberget är den delen av tunneln som kommer att användas för att vända inkommande tåg.

När alla delar av Västlänken är färdigställda kommer hela sträckan, och de tre stationerna, öppnas för genomgående tågtrafik. Vi ser en trolig trafikstart år 2030.​

Bild från tunneln innan sponten är dragen

En spontplanka lyfts

En spontplanka lyfts

Markus Ragmar, projektledare deletapp Kvarnberget

Mikael Larsson, projektledare deletapp Centralen

Foto: Trafikverket och NCC