Logga in
Logga in

Ny trafikbro i Rosenlund

Nu är det möjligt att gå, cykla eller köra bil över den nya bron i Rosenlund. Bron går längst med det före detta skattehuset i Rosenlund och är placerad över det blivande schaktet för station Haga.

– Med bron på plats får vi en långsiktig trafiklösning vilket kommer öka trafiksäkerheten. Bron är därför väldigt viktig, inte minst för de närboende som rör sig mycket i området, säger Crister Lindén, delprojektledare på Trafikverket.

Bron är alltså placerad över det blivande schaktet för station Haga vid Rosenlundsgatan. Längst räcket på bron har vi monterat glaspartier som kommer göra det möjligt för allmänheten att följa arbetet när vi schaktar oss ner och sedan gjuter tunneln.

Förberedelserna för att få trafikbron på plats påbörjades redan 2021 och har sedan utförts i etapper. Bland annat har vi utfört grundläggningsarbeten och installerat stödkonstruktioner. Vi har flyttat ledningar och utfört berg- och markförstärkande åtgärder samt tätat det underliggande berget.

Arbetet med bron har fortsatt under skyddsentreprenaden som ansvarat för säkerheten och övervakningen av våra arbetsområden. Eftersom bron kommer vara under användning under hela tiden byggnation pågår för station Haga i Rosenlund har vi nu en långsiktig trafiklösning på plats i området, vilket ökar säkerheten för tredje man.

Stålbalkarna som trafikbron vilar på lyfts på plats

Plattorna som bildar brobanan lyfts på plats

Glaspartier monteras

Bron asfalteras

En av de första gångarna över bron