Logga in
Logga in

Peab tilldelas ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga

Idag den 6 mars tilldelades Peab Anläggning AB ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga. Den del det handlar om är entreprenaden för området Rosenlund i centrala Göteborg.

Nu väntar en avtalsspärr på tio dagar innan kontraktet kan undertecknas av Trafikverket och Peab.

– Vi har arbetat intensivt med upphandlingar sedan Trafikverket hävde kontraktet med den tidigare entreprenören. Det känns mycket bra att vi nu tilldelat den första av de fem entreprenaderna som ska slutföra etappen Haga, säger Mats Granath, Tf. projektledare på Trafikverket.

Om Peab

Peab är ett svenskt företag med totalt 14 000 medarbetare. Peab verkar främst på den nordiska marknaden och har en bred verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn.

Kort om entreprenaden

Den första av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga är Rosenlund. Rosenlundsentreprenaden är ett av Sveriges mest utmanande anläggningsprojekt; mellan två bergpåslag vid Skattehuset och Haga kyrkoplan, sträcker sig ett 30 meter djupt jordschakt under Rosenlundskanalen. Utöver detta så är byggentreprenaden beläget mitt i kärnan av Haga och stor hänsyn måste tas till omgivningen.

Uppdatering 19 mars 2024

Efter fattat tilldelningsbeslut den 6 mars i upphandlingen av Rosenlundsentreprenaden har ansökan om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten.

Vad innebär det att en upphandling blir överprövad?

Att en upphandling blivit överprövad innebär att en eller flera leverantörer ansett att upphandlingen har någon brist mot bestämmelserna i LOU. Ansökan om överprövning kommer då att prövas av förvaltningsrätten. Skulle domstolen komma fram till att det finns en brist och att leverantören lidit skada av bristen så beslutar domstolen om att upphandlingen ska göras om eller rättas. Finns det ingen brist kommer ansökan att avslås. Under tiden som domstolen handlägger målet gäller en så kallad förlängd avtalsspärr, vilket innebär att man inte får teckna avtal.

Uppdatering 27 mars 2024

Förvaltningsrätten har nu tagit beslut om att överprövningen av Rosenlundsentreprenaden är avslutad. Trafikverket kan därmed teckna avtal med Peab.

Uppdatering 4 april 2024

Trafikverket har nu tecknat kontrakt med Peab och arbetet i Rosenlund kan påbörjas.