Logga in
Logga in

Örebro Dubbelspår genom Hallsberg

Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på järnväg. Nu är sträckan genom Hallsberg färdigbyggd. Det är en milstolpe mot målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

Vad?

Vi har byggt dubbelspår genom Hallsberg.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer effektiva och hållbara transporter.

Nuläge

Den här delsträckan blev klar 2022 och projektets hemsida kommer att tas bort den 15 maj 2024.

Om projektet

Den här delsträckan är färdigbyggd sedan en tid tillbaka och informationen på den här sidan kommer att tas bort. Du kan hitta all information om Dubbelspår Hallsberg-Degerön på projektets övergripande hemsida.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Hallsberg är en knutpunkt för både person- och godstrafik, därför är det av stor betydelse att kapaciteten här är god. När godset fått en egen väg in och ut från staden bidrar det till smidigare resor och pålitligare transporter. 

I Hallsberg har vi:

  • dubbelspår på nästan fyra kilometer av järnvägen
  • flyttat Västra Storgatan några meter för att få plats med ytterligare ett spår
  • byggt en helt ny järnvägsanläggning med 13 nya växlar
  • byggt 2 kilometer bullerplank
  • planterat 54 000 lökar i bullervallen
  • genomfört 2000 fönsterbyten i 275 fastigheter
  • genomfört åtgärder för skyddade uteplatser för 250 fastighetsägare

 

Tidsplan

I december 2020 kopplades de nya spåren in på järnvägen genom Hallsberg. Även om den stora nyttan för godstrafiken kommer att märkas först när hela sträckan är färdigbyggd, 2030, går det redan nu att se flera viktiga effekter. Hallsberg är en knutpunkt för både person- och godstrafik. När godset får en egen väg in och ut från staden bidrar det till smidigare resor och pålitligare transporter.

Under påskhelgen 2022 byggde vi fyra nya växlar i Hallsberg. Växlarna förbinder Västra stambanan med det nya Godsstråket och ökar kapaciteten för järnvägstrafiken genom Hallsberg. 

Nyheter

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument för Dubbelspår genom Hallsberg.

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön