Logga in
Logga in

Örebro Hallsberg–Stenkumla

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 14 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Här bygger vi cirka 14 km dubbelspår, varav 12 km går i ny sträckning. Bygget omfattar även en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal broar och en utbyggnad av Hallsbergs godsbangård.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Vi bygger i olika faser och i olika entreprenader. Samtidigt som vi fortsätter med förberedande arbeten har vi nu börjat bygga, och upphandlar även kommande entreprenader.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

En del av Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Hallsberg−Stenkumla är en del av Dubbelspår Hallsberg−Degerön. Här bygger vi dubbelspår på en cirka 14 kilometer lång sträcka, varav 12 kilometer går i ny terräng. Bygget omfattar även en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Även utbyggnaden av Hallsbergs godsbangård ingår i projektet.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Nyheter

Karta över vad vi bygger

Här kan du se vad vi bygger inom Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla. Kartan är baserad på innehåll från järnvägsplanen.

Tidsplan

Sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla är den sjätte och sista som vi bygger av Dubbelspår Hallsberg-Degerön. Här bygger vi dubbelspår på en cirka 14 kilometer lång sträcka, varav 12 kilometer går i ny sträckning. Bygget omfattar även en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Projektet är delfinansierat av EU.

3 Klart 2031

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument, till exempel samrådsredogörelser och den fastställda järnvägsplanen.

Projekt inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Medfinansieras av EU

EU-logga

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön