Logga in
Logga in

Örebro Hallsberg–Stenkumla

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 14 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Här bygger vi cirka 14 km dubbelspår, varav 12 km går i ny sträckning. Bygget omfattar även en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal broar och en utbyggnad av Hallsbergs godsbangård.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Vi bygger i olika faser och i olika entreprenader. Samtidigt som vi fortsätter med förberedande arbeten har vi nu börjat bygga, och upphandlar även kommande entreprenader.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

En del av Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Hallsberg−Stenkumla är en del av Dubbelspår Hallsberg−Degerön. Här bygger vi dubbelspår på en cirka 14 kilometer lång sträcka, varav 12 kilometer går i ny terräng. Bygget omfattar även en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Även utbyggnaden av Hallsbergs godsbangård ingår i projektet.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Nyheter

Tidsplan

Sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla är den sjätte och sista som vi bygger av Dubbelspår Hallsberg-Degerön. Här bygger vi dubbelspår på en cirka 14 kilometer lång sträcka, varav 12 kilometer går i ny sträckning. Bygget omfattar även en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Projektet är delfinansierat av EU.

3 Bron över väg 50 söder om Åsbro Våren 2024–Juni 2026

4 Tripphultstunneln Preliminär byggstart 2027–Beräknas klar 2029

5 Klart 2031

Trafikpåverkande arbeten

Vi bygger en järnvägsbro över väg 50 söder om Åsbro. För att kunna bygga brostöd mellan körfälten behöver vi flytta trafiken i sidled. Därför bygger vi en förbiledning bredvid vägen. På så vis kan vi bygga järnvägsbron på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som vi har minsta möjliga påverkan på trafiken.

Ett körfält avstängt

När vi bygger förbiledningen behöver vi från och med februari 2024 stänga av ett körfält i norrgående riktning, så att det blir 1+1 körfält på en ungefär 1 kilometer lång sträcka av väg 50 söder om Åsbro. När förbiledningen är färdigbyggd efter sommaren 2024 leder vi över trafiken dit, och det fortsätter att vara 1+1 körfält så länge förbiledningen är i bruk. Byggtiden för järnvägsbron över väg 50 beräknas till ungefär 2 år.

Vi bygger en järnvägsbro över Bladsjön i närheten av väg 609 mot Karintorp. För att kunna bygga brostöd behöver vi flytta trafiken i sidled. Därför bygger vi en förbiledning bredvid Karintorpsvägen. På så vis kan vi bygga järnvägsbron på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som vi har minsta möjliga påverkan på trafiken.

Förbiledning till och med juni 2026

Förbiledningsvägen är cirka 200 meter lång, 4 meter bred och har en mötesficka för personbil. Skyltad hastighet är 30 km/h. Vi leder trafiken förbi våra byggarbeten vid Bladsjön på den här tillfälliga förbiledningsvägen från april 2024 till och med juni 2026.

Kartor över vad vi bygger

Här kan du se kartor över vad vi bygger inom Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla.

Sprängningsarbeten

Vid Bladsjön och väg 50 söder om Åsbro

Vecka 5 påbörjar vi sprängningsarbeten för att förbereda marken för de nya järnvägsbroarna över Bladsjön och väg 50 strax söder om Åsbro. För att få plats med brostöden till broarna behöver vi jämna ut marknivån där vi ska bygga broarna genom att spränga bort bergspartier och stora stenblock. 

Generellt sker sprängningarna vardagar 07:00-22:00. På väg 50 stoppar vi trafiken i ungefär 10 minuter i samband med sprängningarna vardagar 09:00-11:00 samt 13:00–15:00 (ej måndag förmiddag eller fredag eftermiddag). Arbetena kommer att förekomma periodvis (inte varje dag) från mars till hösten 2024.

Så går en sprängning till

  • En borrvagn borrar hål i berget för kommande sprängladdning. Borrningen kan vara högljudd och damma, men orsakar inga vibrationer eller andra störande inslag.
  • När hålen är borrade kommer en sprängare och laddar borrhålen som kopplas ihop med tändare. Med tändarna styr sprängaren hur salvan ska tändas upp och i vilka intervaller hålen ska initieras.
  • Sprängmattor täcks över salvan för att skydda mot mindre, flygande stenar.
  • Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (- - - - - - ) som följs av en kort tystnad strax före sprängning, och slutligen ljuder en lång ljudsignal (————) som markerar att sprängningen är över.

Så här kan det se ut och låta när vi spränger. Filmen visar den första sprängningen vid Bladsjön där vi bygger en ny järnvägsbro. En skarp signal ljuder efter sprängningen.

Så märker du av sprängningarna i närområdet

Sprängningarna kan höras och kännas för dig som bor och vistas i närområdet. Vissa kan uppleva detta som skrämmande, men det är inte farligt. 

Beroende på väder, växtlighet och grundförutsättningar så kan man känna av markvibrationer eller luftstötsvågor på olika avstånd. 

Storleken på sprängladdningen är väldigt liten och orsakar normalt inte skador på byggnader.

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument, till exempel samrådsredogörelser och den fastställda järnvägsplanen.

Projekt inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Medfinansieras av EU

Kontakt

Program Dubbelspår Hallsberg-Degerön