Logga in
Logga in

Örebro Hallsberg–Stenkumla

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 14 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Här bygger vi ca 14 km dubbelspår, 12 utav dem i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal broar och en utbyggnad av Hallsbergs godsbangård.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Det betyder att vi kan ta marken i anspråk och börja bygga. Vi arbetar nu med bygghandlingarna, och vi räknar med byggstart under 2023.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Hallsberg-Stenkumla, en del av Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Hallsberg−Stenkumla är en del av Dubbelspår Hallsberg−Degerön. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 14 km lång sträcka, 12 utav dem i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Även utbyggnaden av Hallsbergs godsbangård ingår i projektet.

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Nyheter

Karta över vad vi ska bygga

Här kan du se vad vi ska bygga inom Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla. Kartan bygger på innehåll från järnvägsplanen.

Tidsplan

Sträckan är den sjätte och sista att byggas. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 14 km lång sträcka, 12 utav dem i nysträckning. Bygget kommer även att omfatta en 2,4 km lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Projektet är delfinansierat av EU.

Under 2023 kommer vi att utföra förberedande arbeten. Därefter startar huvudproduktionen, själva byggande av järnvägsanläggningen. 

2 Byggstart Preliminärt hösten 2023

3 Klart 2031

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument, till exempel samrådsredogörelser och den fastställda järnvägsplanen.

Projekt inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön

Medfinansieras av EU

EU-logga

Kontakt

Sven-Bertil Götvall

Sammanhållande projektledare

Telefon: 070–565 79 91

Gunnar Berglund

Projektledare Mark/Bro/Tunnel

Telefon: 010-123 91 60

Helena Johansson

Projektledare Broar söder

Telefon: 010-123 53 54

Dan Bäckström

Projektledare BEST (Bana, El, Signal, Tele)

Telefon: 010-123 03 54

Patrik Lind

Kontaktperson bullerreducerande åtgärder

Telefon: 010-124 37 65