Logga in
Logga in

Flera län Jakobshyttan–Degerön

En del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Vi bygger dubbelspår på en 13 km lång sträcka. Ett steg mot effektivare och hållbarare godstransporter. När fler tåg ryms på spåren innebär det också en fördel för persontrafiken.

Vad?

Vi bygger cirka 13 km samt planskilda korsningar. Vi vill öka kapaciteten och punktligheten och förbättra säkerheten. Dessutom är det en vinst för miljön. Klart 2024.

Varför?

Ökad kapacitet betyder plats för fler, längre och tyngre tåg. Det minskar sårbarheten i järnvägssystemet och är ett viktigt steg mot mer hållbara transporter.

Nuläge

Vi har påbörjat produktionen. Entreprenör är Peab.

Om projektet

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg till Degerön är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa. Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. Här kommer vi bland annat att:

 • bygga 13 km nytt dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje, men även i ny sträckning genom Sprickdalen och söder om Godegård
 • riva den befintliga banvallen söder om Godegård för att återställa marken till jordbruksmark
 • stänga plankorsningarna vid Anderstorp, Godegård och Godegårds kyrka
 • bygga en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp
 • bygga en bro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle
 • bygga en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds kyrka
 • bygga en passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds skola
 • genomföra bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Tidsplan

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. När vi är klara har vi:

 • byggt 13 km nytt dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje, men även i ny sträckning genom Sprickdalen och söder om Godegård,
 • rivit den befintliga banvallen söder om Godegård för att återställa marken till jordbruksmark,
 • stängt de farliga plankorsningarna vid Anderstorp, Godegård och Godegårds kyrka,
 • byggt en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp,
 • byggt en bro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle,
 • bygga en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds kyrka,
 • byggt en passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds skola,
 • genomfört bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter.

Nyheter

Digitalt nyhetsbrev

Vill du få nyheter om järnvägsutbyggnaden samlade i ett mail? Då ska du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet från Dubbelspår Hallsberg-Degerön.

Byggdagboken

Följ järnvägsbygget i text och bild i byggdagboken!

Animerad film

Dokument

Här kan du läsa och ladda ner dokument för Dubbelspår Jakobshyttan–Degerön.

Kontakt

Nicklas Rask

Projektledare Jakobshyttan–Degerön

Telefon: 0703093607