Logga in
Logga in

Norrbotniabnanas byggdagbok – mars

Efter lång förberedelse når vi nu ett delmål när vi påbörjar grundläggningen för en ny bro som går över en del av Tavelån. Vi kommer bland annat påbörja arbetet med att borra ner stålpålar för att förstärka marken.

Arbetet med Norrbotniabanan har högt ställda miljökrav. En del i det arbetet är att kontrollera om och hur vattnet påverkas av bygget. Här arbetar Jacqueline med att ta vattenprov. Till hjälp för provtagningen har hon en provtagningstång så hon kan jobba torrt och säkert.

Provtagningen av vattnet gör vi i åar och diken på arbetsområdet, men även i angränsande områden. Därefter analyserar vi proven och vi undersöker då bland annat på PH-värdet och om vattnet är grumligt. Det är en viktig  del av arbetet, eftersom det hjälper oss att kunna förebygga negativ inverkan på fisk och andra bottenlevande djur.

 

Här arbetar vi med att schakta undan mark för att lägga ner två skyddsledningar åt Umeå Energi.

Vi har påbörjat grundläggningen för en bro som kommer att gå över en del av Tavelån. Först har vi byggt en arbetsbädd där pålkranen och borren kan stå tryggt och säkert. Här kommer vi nu att påbörja arbetet med att borra ner stålpålar för att förstärka marken.

Här jobbar vi med dräneringen som ska ligga i skärningen i I20 vid järnvägsspåret. Dräneringen är viktig för att leda bort ytvatten från järnvägen på ett effektivt sätt när tågen väl är i gång.

På bilen syns en vy över den bro som när den står klar kommer att inrymma väg, vandringsled för friluftsliv, passage för vilt och även vattendraget Storraningsbäcken. På bilden syns Johan som är arbetsledare för bron. Tillsammans har Johan med sina cirka 60 broanställda haft i gång sju brobyggen samtidigt.

Som en del i arbetet med att bygga Norrbotniabanan kommer vi att utföra pålningsarbete i närheten av Tavelån. Det är en miljövänlig metod där vi slår ner pålar i marken för att förstärka den och skapa en stabil grund för en järnvägsbro som sedan ska gå över Tavelån.

När vi arbetar med pålningen kommer det att bullra och det kan störa. Vi ber om ursäkt för det och hoppas på överseende. Du kan alltid kontakta oss om du störs av arbetet, eller om du har några andra frågor. Om du blir störd av arbetet med Norrbotniabanan kan du anmäla det här:

Anmälan om störning Norrbotniabanan.