Logga in
Logga in

Medarbetarundersökning

Denna undersökning skickas ut till dig som är projektmedlem i NBK202. Enkäten tar några minuter att svara på.

Medarbetarundersökning – NBK202

Vilken organisation tillhör du?
Samarbetet i mitt teknikområde inom projektet fungerar bra
Samarbetet med andra teknikområden inom projektet fungerar bra
Samarbetet med uppdragsledningen/projekteringsledning fungerar bra

Det finns tydliga och dokumenterade projekteringsförutsättningar inom mitt teknikområde
De krav som ställs på mig i projektet är realistiska och rimliga
Det är bra stämning i projektet
Hur upplever du din egen stressnivå i projektet? Den stress som skapas av uppgifterna i projektet (5=högst, 1=lägst)
Jag kan rekommendera kollegor att börja arbeta i projektet