Logga in
Logga in

Flera län Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

I enlighet med regeringens beslut 22 december 2022 är planeringen av ett hoplänkat system av nya stambanor avslutad. Information om Ostlänken och Göteborg-Borås hittar du på respektive projekts webbsida.