Logga in
Logga in

Gävleborg Ljusne-Enånger

Vi ska utöka den utpekade korridoren på Ostkustbanan mellan Ljusne och Enånger. Det gör vi dels för att säkerställa byggbarheten, dels för att säkerställa banans framtida standard.

Vad?

Komplettering av vald korridor mellan Ljusne och Enånger genom att ta fram ett samrådsunderlag för tillkommande ytor.

Varför?

Säkerställa byggbarheten och banans standard.

Nuläge

Nu skickar Trafikverket in samrådsredogörelsen med begäran till Länsstyrelsen om beslut om betydande miljöpåverkan för de tillkommande ytorna.

Om projektet

Sträckan mellan Ljusne och Enånger på Ostkustbanan ligger i Söderhamns och Hudiksvalls kommuner och är nästan 4 mil lång. Sträckan byggdes på 1990-talet och är en bana med enkelspår och mötesstationer.

Banan är byggd med god standard bortsett från en cirka 3 kilomter lång sträcka mellan Söderhamn station och Källene mötesstation där standarden är lägre.

2010 gjorde vi en förstudie för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. I förstudien har vi tagit fram en korridor för delsträckan Ljusne-Enånger där det nya spåret ska byggas i direkt anslutning till det befintliga spåret.  

Vi har nu upptäckt brister i den valda korridoren och vill komplettera studien från 2010. Dels vill vi säkerställa att sträckan får tillräckligt hög standard med dagens mått mätt, dels vill vi att järnvägsträckan kan byggas i framtiden utan större störningar för trafiken på den befintliga banan.

Nu har vi fått in synpunkter på samrådsunderlaget och sammanställt dessa i en samrådsredogörelse som skickas till Länsstyrelsen med begäran om beslut om betydande miljöpåverkan för de tillkommande ytorna. Du kan läsa samrådredogörelsen på projektets dokumentsida.

Efter Länsstyrelsens beslut blir den bredare korridoren grunden för den fortsatta planeringen av dubbelspårsutbyggnaden av Ostkustbanan mellan Ljusne och Enånger. Korridoren kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i den nationella infrastrukturplanen.

Tidplan

Vi ställde ut samrådsunderlaget inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan mellan den 13 mars-16 april 2024. 

Länsstyrelsen förväntas fatta beslut om betydande miljöpåverkan.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 71