Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Ny godsbangård byggs i Norrköping

För att göra plats för Ostlänken genom Norrköping bygger vi nu en ny godsbangård på Malmölandet. Med en ny, modern godsbangård förbättrar vi även möjligheterna för gröna och smidiga godstransporter.

Dagens godsbangård ligger i centrala Norrköping, nära centralstationen. Flytten av godsbangården är ett förberedande arbete inför bygget av den nya stambanan Ostlänken och avlastar Norrköpings innerstad från buller och risker med farligt gods på järnväg. Det lämnar även plats för kommande stadsutveckling i centrala Norrköping.

- Bygget av den nya godsbangården är en fortsättning på arbetet med Kardonbanan, som sammanlänkar södra stambanan med Norrköpings hamn, vilket tillsammans bidrar till en hållbar utveckling av godstrafiken i Sverige. Med detta får Norrköping även en bättre stadsmiljö, då tunga godståg inte behöver passera genom centrala staden, säger Alexander Santos, programchef Ostlänken.

Den nya godsbangården har börjat byggas och ska vara klar 2024.

Hållbara transporter

Med en ny godsbangård förbättrar vi kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. Den nuvarande godsbangården har idag plats för 630 meter långa tåg, medan den nya godsbangården dimensioneras för tåg som är 750 meter långa. När godsbangården kan ta emot längre och fler tåg innebär det att mer last får plats på varje transport, vilket bidrar till både ökad effektivitet och minskat utsläpp.

Bilder från byggstartsceremonin den 8 september 2022.

Läs mer om Norrköpings nya godsbangård.

Kontakt

Staffan Gustavsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 36