Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samråd för Ostlänkens spårline genom centrala Norrköping är avslutat

Samrådet för Ostlänkens spårlinje på delsträckan Loddby-Klinga är nu avslutat. Tack för allt engagemang och inkomna synpunkter! Nästa steg är att vi presenterar järnvägens utformning och planerade markanspråk.

Synpunkter och information från dig som bor och arbetar i området i området där vi planerar att bygga Ostlänken, är viktigt för vårt fortsatta arbete. De synpunkter som kommit in under detta samråd kommer vi sammanställa och svara på i en samrådsredogörelse som vi publicerar på Trafikverkets webbplats i juni.

Nästa steg i planeringen

Under sommaren 2024 planerar vi ytterligare samråd där vi presenterar järnvägens utformning och planerade markanspråk. Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att vi börjar bygga, ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanen är avslutad.

Läs mer om hur du lämnar synpunkter.

Handlingarna för delsträckan Loddby-Klinga finns tillgängliga bland Ostlänkens dokument. Du hittar dem under rubriken Norrköping och Aktuella handlingar:Järnvägsplan genom att följa länken nedan.

Samrådshandlingar för Ostlänken, delsträcka Loddby-Klinga