Logga in
Logga in
Foto: Hans Berggren

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Den första järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen vinner laga kraft

Järnvägsplanen för sträckan Långsjön-Sillekrog i Trosa kommun har nu vunnit laga kraft. Beslutet innebär att vi får klartecken att fortsätta arbetet med att förbereda byggnation längs sträckan.

Onsdagen den 27 mars fattade regeringen beslut om den överklagade järnvägsplanen Långsjön-Sillekrog i Trosa kommun. Beslutet innebär att järnvägsplanen nu har vunnit laga kraft.

– Järnvägsplanen beskriver var järnvägen ska ligga, hur den ska byggas och vilken mark som behövs. Att järnvägsplanen vunnit laga kraft innebär att vi nu har rätt att ta marken i anspråk och utforma järnvägen i enlighet med planen. Det är en viktig milstolpe i projektet, säger Linda Abrahamsson, projektledare.

– Att den första järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen Ostlänken har vunnit laga kraft är ett viktigt steg i den största satsningen på svensk järnväg i modern tid. Det är resultatet av flera års arbete där många medarbetare gjort ett fantastiskt jobb. Nu fortsätter vi att fokusera på våra resterande järnvägsplaner inom Ostlänken och hoppas att flera järnvägsplaner blir fastställda och vinner laga kraft, vilket är förutsättningsskapande för att kunna sätta spaden i marken, säger Magnus Sjöberg, programchef.

Vad händer nu?

Än är det mycket arbete kvar innan vi kommer börja bygga på sträckan Långsjön-Sillekrog, men beslutet markerar en viktig milstolpe i arbetet. Det innebär att vi får klartecken att gå vidare med de tillstånd och förberedande arbeten som behövs för att påbörja byggnation. Med beslutet om laga kraft har vi också både rättighet och skyldighet att lösa in de fastigheter som påverkas av järnvägen. Vi planerar för en etappvis utbyggnad av Ostlänken med start norrifrån, där planeringen kommit längst. Parallellt fortsätter planläggningen, det vill säga arbetet med järnvägsplanerna, av de södra sträckorna i Norrköping och Linköping.

Bakgrund

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Trosa kommun är cirka 13 kilometer lång och består av en järnvägsplan. Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är cirka 13 kilometer lång och vi planerar för att mer än hälften av järnvägen går i tunnel eller på bro.  När vi anlägger järnvägen i tunnel eller på bro minskar vi påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång.

Tillsammans med Trosa kommun planerar vi även för ett nytt resecentrum i Vagnhärad med tänkt placering i skogspartiet norr om kalkbrottet vid det nedlagda Fänsåkers kalkbruk och söder om E4:an. Vi planerar för tillgängliga plattformar med tak och en plattformsförbindelse så att du kan ta dig mellan plattformarna på ett säkert sätt. Trosa kommun har tagit fram detaljplanen för resecentrumet vad gäller stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering och uppställningsplatser för bland annat taxi.

Läs mer här: Ostlänken i Trosa kommun