Logga in
Logga in
Ostlänken kommer passera i tunnel genom Kolmården och över Nyköpingsbanan på bro vid trafikplats Björnsnäs utanför Norrköping.

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplan för Ostlänken, delsträcka Stavsjö-Loddby, är skickad för fastställelseprövning

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för delsträckan Stavsjö-Loddby, i Norrköpings och Nyköpings kommun, för fastställelseprövning. Innan vi kan börja bygga måste planen fastställas och vinna laga kraft.

Länsstyrelsen i Östergötland och Södermanland har tillstyrkt järnvägsplanen för Stavsjö-Loddby, en del av Ostlänken som går genom Norrköpings och Nyköpings kommun. Det innebär att vi nu kan gå vidare till nästa steg i processen - att skicka in järnvägsplanen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning.

När järnvägsplanen har kommit till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning är de ansvariga för prövning av ärendet.

Du kan ta del av aktuella handlingar på sidan Dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar järnvägsplan.

Vad händer nu?

När planen är fastställd av Juridik och planprövning kan den fortfarande överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan. Om planen inte överklagas räknar vi med att den vinner laga kraft under första kvartalet 2025.

Läs mer om vår planering av Ostlänken i Norrköpings kommun.