Logga in
Logga in
Animerad bild som visar hur järnvägen kommer se ut på sträckan mellan Gerstaberg-Långsjön. Foto: Trafikverket

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Tredje järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen vinner lagakraft

Järnvägsplanen för sträckan Gerstaberg-Långsjön i Södertälje kommun har nu vunnit laga kraft. Beslutet innebär att vi får klartecken att fortsätta arbetet med att förbereda byggnation längs sträckan.

Den 10 april 2024 beslutade Trafikverkets avdelning Juridik och Planprövning att fastställa Ostlänkens järnvägsplan Gerstaberg-Långsjön. Sista dagen för att överklaga beslutet var 16 maj. Då inget överklagande inkom har Trafikverkets beslut fått laga kraft 17 maj 2024.

Gerstaberg, utanför Järna, är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen. Här kommer Ostlänken ansluta till den befintliga järnvägen.

– Detta är den sista järnvägsplanen som vinner laga kraft för Ostlänken genom Södertälje kommun och Trosa kommun, så det känns kul att vi nu kan avsluta detta kapitel och istället blicka framåt, säger Linda Abrahamsson, projektledare. 

Vad händer nu?

Det är fortfarande arbete kvar innan vi kommer börja bygga på sträckan Gerstaberg-Långsjön, men beslutet markerar en viktig milstolpe i arbetet. Det innebär att vi får klartecken att gå vidare med de tillstånd och förberedande arbeten som behövs för att påbörja byggnation. Med beslutet om laga kraft har vi också både rättighet och skyldighet att lösa in de fastigheter som påverkas av järnvägen. Vi planerar för en etappvis utbyggnad av Ostlänken med start norrifrån, där planeringen kommit längst. Parallellt fortsätter planläggningen, det vill säga arbetet med järnvägsplanerna, av de södra sträckorna i Norrköping och Linköping.

Bakgrund

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan Gerstaberg-Långsjön är cirka 15 kilometer lång och går till stor del på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten. Vi planerar att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Mer information hittar du här: Ostlänken i Södertälje kommun

Kontakt

Linda Abrahamsson

Telefon: +46 10-123 71 47