Logga in
Logga in

Flera län Skellefte- och Pitebanan, spårbyte etapp 2

Vi rustar upp delar av järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk. Det gör vi för att göra den mer driftsäker och lättare att underhålla.

Vad?

Vi byter spår på delar av Pite- och Skelleftebanan.

Varför?

Järnvägen är i dåligt skick på sträckorna och behöver rustas.

Nuläge

Projektering pågår inför kommande spårbyte och ballastrening under 2024.

Om projektet

Järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk är delvis i dåligt skick. Järnvägssträckorna är viktiga för näringslivet eftersom de används för att transportera gods till och från Övre Norrland, till exempel kopparslig, rundvirke, sågade trävaror och pappersrullar.

Vi byter ut spåren på delar av sträckorna så att vi får en driftsäker järnväg som även kommer att bli lättare och billigare att underhålla. Vi byter ut träslipers mot betongslipers och lägger ny räl. Längs hela sträckan ska ballasten (krossad sten) renas. 

Vi har delat in spårbytet i två etapper. I första etappen, under 2022, har vi utfört spårbyte längs Innatill och Arnemark samt mellan Gråberg och Myckle. Andra etappen genomför vi under 2024 då vi byter spår på resterande sträckor. 

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Projektering inför och spårbyte och ballastrening längs Pite- och Skelleftebanan.

Vi upphandlar en entreprenör för spårbyte och ballastrening.

Under 2024 genomförs spårbyte längs de delar vi inte bytt spår.

Andra projekt i närheten

Här kan du läsa om planerade projekt i närheten av upprustningen på Skellefte- och Pitebanan.

Kontakt

Christina Berggren

Telefon: +46 10-123 38 16