Logga in
Logga in

Flera län Skellefte- och Pitebanan, spårbyte etapp 2

Vi rustar upp delar av järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk. Det gör vi för att göra den mer driftsäker och lättare att underhålla.

Vad?

Vi byter spår på delar av Pite- och Skelleftebanan.

Varför?

Järnvägen är i dåligt skick på sträckorna och behöver rustas.

Nuläge

Produktionsplanering pågår inför årets spårbyte.

Om projektet

Järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk är delvis i dåligt skick. Järnvägssträckorna är viktiga för näringslivet eftersom de används för att transportera gods till och från Övre Norrland, till exempel kopparslig, rundvirke, sågade trävaror och pappersrullar.

Vi byter ut spåren på delar av sträckorna så att vi får en driftsäker järnväg som även kommer att bli lättare och billigare att underhålla. Vi byter ut träslipers mot betongslipers och lägger ny räl. Längs hela sträckan ska ballasten (krossad sten) renas. 

Vi har delat in spårbytet i två etapper. I första etappen, under 2022, har vi utfört spårbyte längs Innatill och Arnemark samt mellan Gråberg och Myckle. Andra etappen genomför vi under 2024 då vi byter spår längs resterande sträckor. 

Aktuellt

Vårens arbeten

Nu pågår produktionsplaneringen inför sommarens spårbyte. 

Förberedande arbeten från mitten av april

Från mitten av april till mitten av juni kommer vi att köra ut långräl som är 420 meter. De ska användas i spårbytet och läggs på plats i spåret bredvid den befintliga rälen. 1-2 tåg i veckan körs upp. Lossning kan komma att ske nattetid för att inte störa ordinarie tågtrafik. Under våren utförs också lossning av betongsliprar på mellanlagringsytor. Vi ber om ursäkt för de eventuella störningar lossningsarbetet medför. 

Enskilda vägar, närboende och näringsidkare 

Nu pågår en kartläggning kring vilka vägar som berörs och hur avstängning av vägar ska skyltas. När alla bitar i pusslet är på plats kommer vår entreprenör att ta kontakt med företrädare för de enskilda vägar som berörs. Närboende och verksamheter som tillfälligt blir instängda i samband med att spårbytet passerar kommer också att informeras i god tid.

Andra berörda verksamheter som till exempel räddningstjänst, kommunal samhällsservice, bussbolag och taxi kommer också att informeras om hur, var och när projektet kommer att påverka framkomligheten på väg. 
 

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

1 Produktionsplanering –vår 2024

Under 2024 genomförs spårbyte längs de delar vi inte bytt spår.

Andra projekt i närheten

Här kan du läsa om planerade projekt i närheten av upprustningen på Skellefte- och Pitebanan.

Kontakt

Christina Berggren

Telefon: +46 10-123 38 16