Logga in
Logga in

Flera län Skellefte- och Pitebanan, spårbyte

Vi ska rusta upp delar av järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk. Det gör vi för att göra den mer driftsäker och lättare att underhålla.

Vad?

Vi ska byta spår på delar av Pite- och Skelleftebanan.

Varför?

Järnvägen är i dåligt skick på sträckorna och behöver rustas.

Nuläge

Vi har upphandlat entreprenören NRC som genomför spårbytet.

Om projektet

Järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk är i dåligt skick, och därför är hastigheten tillfälligt nedsatt. Järnvägssträckorna är viktiga för näringslivet eftersom de används för att transportera gods till och från Övre Norrland, till exempel kopparslig, rundvirke, sågade trävaror och pappersrullar.

Vi byter ut spåren på delar av sträckorna så att vi får en driftsäker järnväg som även kommer att bli lättare och billigare att underhålla. Vi byter ut träslipers mot betongslipers och lägger ny räl. Den totala sträckan som ska rustas är cirka 34 kilometer.

Aktuella sträckor

Pitebanan rustas mellan Innatill och Arnemark maj - juni 2022
Skelleftebanan rustas mellan Gråberg och Myckle juni - juli 2022

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Förarbeten, exempelvis räl som läggs ut längs spårområdet och tippning av makadam

Spårbytet mellan Innatill och Arnemark startar längst i öster och går sedan västerut.

Spårbytet med spårläggningståget beräknas vara klart kring månadsskiftet maj/juni.

Vi utför efterarbeten längs sträckan under.

Förarbeten, exempelvis räl som läggs ut längs spårområdet och tippning av makadam.

Spårbyte med spårläggningståg från Gråberg till Myckle.

7 Efterarbete Skelleftebanan juli 2022

Nyheter

Fakta

Här får du korta fakta kring spårläggningen.

  • Cirka 350 meter - så långt är spårläggningståget med vagnar
  • Cirka 1 kilometer - så långt beräknar vi lägga spår per dag
  • 420 meter - så lång är en räl
  • Rälen väger 60 kg/meter
  • 67 000 meter - så mycket räls läggs på Skellefte - och Pitebanan
  • Cirka 56 000 - så mycket nya betongslipers får banorna

Översiktskarta Skelleftebanan

Kartan visar banans sträcka mellan Gråberg och Myckle i Skellefteå.

Kartan visar banans sträcka mellan Gråberg och Myckle i Skellefteå som vi ska rusta upp.

Översiktskarta Pitebanan

Kartan visar banans sträcka mellan Innatill och Arnemark i Piteå.

Kartan visar banans sträcka mellan Innatill och Arnemark i Piteå som vi ska rusta upp.

Andra projekt i närheten

Här kan du läsa om planerade projekt i närheten av upprustningen på Skellefte- och Pitebanan.

Kontakt

Christina Berggren

Telefon: +46 10-123 38 16