Logga in
Logga in

Sydostlänken Förlängd samrådstid till 31 januari 2024 för Olofströms bangård

Vi har förlängt samrådstiden för Olofströms bangård efter regionernas beslut om persontrafik.

Trafikverket Region Syd planerar för ny- och ombyggnad av Olofströms bangård. Ombyggnaden är en del i Trafikverkets program för Sydostlänken, en ny järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana via bland annat Olofström.

Trafikverket arbetar med att ta fram en järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Projekt Olofströms bangård omfattar ett så kallat angöringsspår till Olofström övre, en ny godsbangård, plattform för resandeutbyte i höjd med befintligt stationshus, anpassning av Olofström nedre samt elektrifiering av nya och befintliga bangårdsdelar. Ändamålet med projektet är att bidra till näringslivets utveckling i sydöstra Sverige genom att effektivisera befintlig och framtida godshantering i Olofström. Projektet ska också möjliggöra genomgående godsflöden i Olofström samt bidra till samhällsutveckling och arbetsmarknadsförstoring genom att ge förutsättningar för resandeutbyte med persontrafik i Olofström.

Du kan bli berörd av järnvägsplanen för Olofströms bangård. Då programdagen 29 november 2023 fick omstruktureras bjuder Trafikverket in dig till ett nytt samråd om Olofströms bangård genom ett öppet hus. Här finns vi tillgänliga för att svara på enskilda frågor gällande projekt Olofströms bangård. Det finns inga fasta hålltider utan kom när det passar dig.

Tid: 25 januari 2024, klockan 15.00-18.00.
Plats: Olofström Folkets hus/Kulturhuset.

På öppna huset kommer du att få information om den formella handläggningen och samtidigt kunna ställa frågor direkt till vår personal på samrådsunderlaget för järnvägsplanen. Vid tillfället har du möjlighet att lämna dina synpunkter på samrådsunderlaget direkt till oss eller går det även bra att skicka via brev till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 2024-01-31. Ange ärendenummer TRV 2022/107463.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på Trafikverket Region Syd samt på Trafikverkets webbplats trafikverket.se/sydostlanken, under tiden 2023-11-03 – 2024-01-31.

Har du frågor går det alltid bra att ringa. Chris Thórisson Trafikverket Region Syd tel. 010-124 16 50, e-post: chris.thorisson@trafikverket.se.