Logga in
Logga in
Genrebild kalkylering Foto: Gunnar Stenberg

Sydostlänken Regeringen vill se ny kostnadsanalys för Sydostlänken

Regeringen efterlyser nytt beslutsunderlag och sänkta kostnader för Sydostlänken. 26 april ska Trafikverket redovisa ny kostnadsanalys, där både nyttovinsten, kostnadskalkyler och förväntad tid för byggstart finns med.

Trafikverket har på regeringens uppdrag föreslagit vilka nya objekt som de bedömer bör få byggstart 2024–2026 samt vilka objekt som bör få förberedas för byggstart 2027–2029.

Ny kostnadsanalys redovisas 26 april 2024

För tre av de objekt som Trafikverket har föreslagit, varav Sydostlänken är ett, anser dock regeringen att kostnadsökningarna föranleder en översyn av kostnaderna. Trafikverket får i uppdrag att se över och minska kostnaderna för dessa tre objekt och återkomma snarast möjligt med en ny kostnadsbedömning och förnyad bedömning om byggstart för respektive objekt, dock senast den 26 april 2024. Efter det behöver regeringen ta beslut om hur Sydostlänken ska fortlöpa. 

Arbetet med nysträckning pausas i avvaktan på beslut från regeringen

I avvaktan på ett sådant beslut har Trafikverket valt att pausa arbetet med nysträckningen Olofström-Blekinge kustbana. Vi gör bedömningen att detta kommer att påverka tidplanen för projektet. I dagsläget vet vi inte omfattningen av fördröjningen.

När Trafikverket fått regeringens besked är vi väl förberedda på fortsatt arbete i projektet. Samtidigt arbetar vi vidare med de andra delarna som ryms inom programmet, precis som tidigare.

Länkar

Här nedan länkar vi till Regeringskansliets hemsida och regeringens beslut för att läsa mer.