Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elsäkerhet

Här kan du läsa mer om elsäkerhet.

I vårt ansvar ingår:

  • regelverket inom elsäkerhet
  • att sammankalla och driva elsäkerhetsforum och elsäkerhetsnätverk
  • att styra anläggningsutformning för en elsäker arbetsmiljö
  • att företräda Trafikverket vid principfrågor med andra myndigheter

Trafikverkets förhållningssätt mot SS-EN 50110-1 utgåva 3 och ESA -14

Trafikverket har med anledning av den nya utgåvan av standarden reviderat de anvisningar som ska tillämpas vid arbete på eller nära trafikverkets järnvägsanknutna högspänningsanläggningar. I samband med att dessa fastställs som nya krav, enligt interna rutiner, har dokumentet fått ett nytt TDOK-nummer, 2015:0223. Detta kravdokument ska börja tillämpas 2016-02-11 men kommer att finnas tillgängligt från sommaren 2015. Fram till dess ska TDOK 2014:0345 (fd BVF 1921) tillämpas.

Från och med detta datum kommer Trafikverket att ställa krav enligt följande:

  • För arbete på eller nära lågspänningsanläggningar, SS-EN 50110-1 utgåva 3.
  • För arbete på eller nära högspänningsanläggningar – väg, SS-EN 50110-1 utgåva 3.
  • För arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar, TDOK 2015:0223.
  • För arbete på eller nära matarledningar för järnväg, 30 respektive 132 kV, ESA -14

TDOK 2015:0223: Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar (dokumentcenter)

Exempel på hur du ska fylla i och använda dokumentet Exempel på tom kopplingssedel finns i TDOK 2015:0223, Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar. Du hittar dokumentet under Dokument längre ner på sidan.