Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planerade upphandlingar

Inköpstidplanen innehåller planerade upphandlingar de kommande tjugofyra månaderna, med undantag av stora projekt som har en längre planeringshorisont. Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel vilket gör att dessa inte finns med i planen.

Nästa publicering av inköpstidplanen för mars 2017 kommer att ske fredagen den 7 april.

Planerna är preliminära och kan komma att ändras. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets planerade upphandlingar

Trafikverkets inköpstidplan (pdf-fil, 1, 5 MB)
Trafikverkets inköpstidplan (excelfil, 5,7 MB)

Aktuella pågående upphandlingar hittar du i menyn.

Verksamhetsplan

Trafikverket har ansvar för genomförande av den nationella planen och länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Anslag tilldelas i det årliga regleringsbrevet från regeringen.
Läs mer om Trafikverkets verksamhetsplan 

Vår preliminära åtgärdsplan

I Trafikverkets strävan efter att informera nuvarande och potentiella leverantörer i så tidigt skede som möjligt väljer vi nu att publicera Trafikverkets Preliminära Åtgärdsplan för de kommande tre åren. Denna plan är baserad på nuvarande verksamhetsplan. Till skillnad från inköpstidplanen som uppdateras varje månad, så uppdateras denna prognos var sjätte månad.

Observera
Varje rad är en åtgärd och att en åtgärd kommer oftast medföra fler upphandlingar. När en åtgärd genererar en upphandling, hamnar den i listan för planerade upphandlingar.

Trafikverkets preliminära åtgärdsplan (pdf-fil, 1 MB)
Trafikverkets preliminära åtgärdsplan (excelfil, 209 kB)