Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskydd i trä längs gång- och cykelväg.

Buller och vibrationer - för dig i branschen

Här kan du som jobbar med frågor kring trafikbuller och vibrationer hitta fakta och information. Läs om Trafikverkets riktlinjer och åtgärdsprogram, bullerberäkning, hälsoeffekter och forskning med mera.

Kommunerna kan söka medfinansiering för att bullerskydda bostäder som exponeras för buller längs kommunala gator. Information finns i publikationen "Hantering av statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet" Dokumentbeteckning: 2016:169" som du hittar i vår webbutik, se länk längre ner på denna sida.