Logga in
Logga in

Brounderhåll i Gävleborg 2024

Genom att kontinuerligt underhålla våra broar förlänger vi livslängden och ökar trafiksäkerheten. Det kan ta lite längre tid att ta sig fram men vi hoppas du har överseende och respekterar våra trafikanordningar.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Aktuella broar och vägsträckor

Väg 515, bro vid dammen i Gammelstilla, Gävle kommun

Påverkan: Bron stängs av under arbetet, omledningsväg gäller, se karta
Åtgärd: Rörbron är uttjänt och behöver bytas.
Arbetsperiod: Startar i april, klart senast 31 maj.

Väg 555, bro över bäck vid Gävle flygplats, Gävle kommun

Påverkan: Under utredning.
Åtgärd: Totalentreprenad, under utredning.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

Väg 583, bro över Sätrabäcken, Gävle kommun

Påverkan: Tillfällig förbiledning.
Åtgärd: Rörbron är uttjänt och behöver bytas. 
Arbetsperiod: Under upphandling, klart senast 31 oktober.

E4, bro över Glamsbäcken i Mårtsbo, Gävle kommun

Påverkan: Under utredning.
Åtgärd: Förstärkningsåtgärd med beläggning.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

E16, bro över Hosjöns utlopp, Hofors kommun

Påverkan: Trafiken regleras med trafikljus och gång- och cykeltrafikanter hänvisas till omledningsväg.
Åtgärd: Byte av kantbalk, tätskikt, räcke och grundavlopp.
Arbetsperiod: Vecka 20-40

Väg 727, bro över Tomsjöbäcken i Tomsjö, Hudiksvalls kommun

Påverkan: Under utredning.
Åtgärd: Förstärkningsåtgärd.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

Väg 750, bro över Halstaån i Gia, Hudiksvalls kommun

Påverkan: Under utredning.
Åtgärd: Rörbron är uttjänt och behöver bytas.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

Väg 682, bro över Åsbobäcken i Grönås, Ljusdals kommun

Påverkan: Bron stängs av under arbetet, omledningsväg gäller 1,5 km.
Åtgärd: Rörbron är uttjänt och behöver bytas.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

Väg 736, bro över järnväg i Mellansjö, Ljusdals kommun

Påverkan: Bron stängs av under arbetet, omledningsväg gäller, se karta
Åtgärd: Byte av kantbalk, räcke och tätskickt.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

Väg 583, bro över bäck i Sunnäs, Söderhamns kommun

Påverkan: Under utredning.
Åtgärd: Förstärkningsåtgärd.
Arbetsperiod: Klart senast 31 oktober.

Kontakt

Anna Pedersen

Projektledare

Telefon: 010-123 06 91