Logga in
Logga in

Bergåtgärder i Jönköping län

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Om åtgärderna

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen. Ibland krävs även bultar eller bergnät för att öka stabiliteten i bergskärningen.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Bergslänt intill E4, norr om Jönköping, bergarbete och vegetationsrensning

  • När: Bergarbetet pågår vardagar 4 september till som längst 3 november 2023, klockan 06.00-18.00 .
  • Var: Östra sidan av E4, 1,9 km nordväst om Säby, Jönköpings kommun.
    Karta: Bergsslänt intill E4 norr om Jönköping
  • Vad: Bergskärningarna rensas från löst material. Vegetation som kan påverka bergskärningen tas bort. Befintliga bergsäkrande åtgärder ses över. 
  • Trafikpåverkan: Norrgående trafik ska kunna passera arbetsområdet i körfält 2 under hela entreprenaden, viss köbildning kan uppstå. Södergående trafik påverkas inte.