Logga in
Logga in

Bergåtgärder i Jönköping län

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Om åtgärderna

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen. Ibland krävs även bultar eller bergnät för att öka stabiliteten i bergskärningen.

Planera din resa (detta gäller då vi har arbeten på gång)

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med begskärningen och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

E4, norr om Jönköping, bergarbete och vegetationsrensning

När: Bergarbetet pågår vardagar kl 06.00-18.00 under perioden 8 april till som längst 31 maj 2024.

Var: Detta är ett större arbete på östra sidan av E4, 2,2 km nordväst om Säby, Jönköpings kommun.

Vad: Befintliga bergsäkrade åtgärder ses över, löst material och vegetation rensas från bergskärningarna. 

Trafikpåverkan: Norrgående trafik ska kunna passera arbetsområdet i det yttre körfältet under hela tiden, viss köbildning kan uppstå. Södergående trafik påverkas inte.  

Karta över området!

Bild över området!