Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Jönköpings län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Bro och tunnelåtgärder

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Jönköpings län. 
Brounderhåll i Jönköpings län 

Bergåtgärder

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö.
Bergåtgärder i Jönköping län

Åtgärder längs väg

Vi har byggt om och förbättrar ett antal busshållplatser i Småland, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Vi har även byggt ett antal pendlarparkeringar för att underlätta för dig som väljer att resa kollektivt.

Beläggningsarbeten

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.
Beläggningsarbeten i Jönköpings län

Åtgärder längs järnväg

Vi bygger om bangårdar för att öka kapaciteten och minska underhållskostnaderna på järnvägen.
Värnamo bangård, ombyggnad

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Våra bygg- och utredningsprojekt i Jönköpings län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.