Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Jönköpings län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Bro och tunnelåtgärder

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Jönköpings län. 
Brounderhåll i Jönköpings län 2022

Bergåtgärder

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö.
Bergåtgärder i Jönköpings län 2022 

Åtgärder längs väg

Vi bygger om och förbättrar ett antal busshållplatser i Småland, för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Vi bygger även ett antal pendlarparkeringar för att underlätta för dig som väljer att resa kollektivt.
Kollektivtrafikåtgärder i Småland

Beläggningsarbeten

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.
Beläggningsarbeten i Jönköpings län

Åtgärder längs järnväg

Vi rustar järnvägsstationer i Sydsverige så att de ska uppfylla EU:s krav på tillgänglighet. Det innebär att tillgängligheten för resenärerna ökar.
Stationsåtgärder i Skåne, Småland och Blekinge

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.
Nya signalsystemet ERTMS på sträckan Nässjö-Hässleholm

Vi bygger om bangårdar för att öka kapaciteten och minska underhållskostnaderna på järnvägen.
Värnamo bangård, ombyggnad

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Våra bygg- och utredningsprojekt i Jönköpings län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.