Logga in
Logga in

Jönköping Värnamo bangård, ombyggnad

Vi rustar upp Värnamo bangård för att öka kapaciteten och minska underhållskostnaderna.

Vad?

Vi bygger om och rustar Värnamo bangård.

Varför?

För att öka kapaciten och minska underhållskostnader.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Våren 2023 påbörjade vi ombyggnaden av Värnamo bangård. Detta för att öka bangårdens kapacitet och minska underhållskostnaderna. En stor del av bangården byts ut och rustas upp. Bland annat blir det nya spår och växlar, kontaktledningar och signalställverk. Vi bygger även nya signaler på varsin sida av Rydaholm för att avlasta bangården i Alvesta. Arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2024.

Tågstopp vecka 19

Tågtrafiken genom Värnamo kommer att vara avstängd från kl. 05:00 den 9 maj till kl. 05:00 den 13 maj, på grund av ombyggnaden av bangården. Under denna period byter vi bland annat ut 5 växlar som en del av järnvägens upprustning.

Under tiden för avstängningen kommer inga tåg att kunna köra till eller från Värnamo station. Vi uppmanar alla resenärer att kontakta sitt tågbolag för information om hur detta påverkar din resa.

Vad ska vi göra?

  • Upprustning av kontaktledning
  • Spåråtgärder
  • Plattformshöjning
  • Bygga ny plattform
  • Signalställverksbyte
  • Plankorsningsåtgärder

Vi lyfter bort en gammal kontakledningsbrygga på Värnamo bangård.

Tidsplan

1 Planering Början av 2023

2 Byggstart Våren 2023

Under vecka 24 stängs tågtrafiken av på flera delar av Södra stambanan och även genom Värnamo. Detta för att kunna genomföra arbeten som krävs på spåren. Därför stoppas all genomgående tågtrafik den veckan.

4 Fortsatt byggnation Under 2023 och 2024

Från klockan 05:00 den 9 maj till klockan 05:00 den 13 maj genomför vi arbeten på bangården som kräver att vi stänger av tågtrafiken genom Värnamo.

Under september genomför vi de sista stora arbetena på bangården och behöver begränsa tågtrafiken genom Värnamo under den perioden. Vidare information kommer.

7 Ombyggnad färdig Hösten 2024

Kontakt

Stefan Källberg

Telefon: +46 10-123 19 97