Logga in
Logga in

Jönköping Värnamo bangård, ombyggnad

Vi rustar upp Värnamo bangård för att öka kapaciteten och minska underhållskostnaderna.

Vad?

Vi bygger om och rustar Värnamo bangård.

Varför?

För att öka kapaciten och minska underhållskostnader.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Våren 2023 kommer vi att börja bygga om Värnamo bangård. Detta för att öka bangårdens kapacitet och minska underhållskostnaderna. En stor del av bangården kommer att bytas ut och rustas upp. Bland annat blir det nya spår och växlar, kontaktledningar och signalställverk. Vi bygger även nya signaler på varsin sida av Rydaholm för att avlasta bangården i Alvesta. Arbetet beräknas vara färdigt till hösten 2024.

Vad ska vi göra?

  • Upprustning av kontaktledning
  • Spåråtgärder
  • Plattformshöjning
  • Bygga ny plattform
  • Signalställverksbyte
  • Plankorsningsåtgärder

 

Kontakledningsarbete.

Vi lyfter bort en gammal kontakledningsbrygga på Värnamo bangård.

Tidsplan

1 Planering Början av 2023

2 Byggstart Våren 2023

Under vecka 24 stängs tågtrafiken av på flera delar av Södra stambanan och även genom Värnamo. Detta för att kunna genomföra arbeten som krävs på spåren. Därför stoppas all genomgående tågtrafik den veckan.

4 Ombyggnad färdig Hösten 2024

Kontakt

Stefan Källberg

Telefon: +46 10-123 19 97