Logga in
Logga in

Broarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Vad?

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Jönköpings län.

Varför?

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat.

Nuläge

Vi underhåller broarna kontinuerligt. Våren 2024 startar årets broarbeten.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi utför planerat underhåll på broarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

  • Ommålning av träbro utförs för att skydda träkonstruktionen mot röta. Detta görs för att bevara brons bärförmåga och förlänga brons livslängd.
  • Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som byts för att öka trafiksäkerheten.
  • Frontmurar av sten är murarna som överbyggnaden vilar på. För att säkerställa deras bärande funktion och beständighet utförs tvättning och fogningsarbete.
  • Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och betongen. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går. 

Tack för att du visar hänsyn!

Klicka här för trafikinformation

Bro på väg 800 över Lagan vid Hörle Bruk, Värnamo kommun.

När: Arbete pågår vecka 32-38, 2024.
Varför: Byte av kantbalk, räcke och tätskikt.
Trafikpåverkan: Bron blir totalavstängd för trafik under entreprenadtiden.

Bro på väg 800 vid Fryele kvarn, Värnamo kommun.

När: Arbete pågår vecka 23-24, 2024.
Varför: Byte av fogning på frontmurar, stödmurar och vingmurar samt reparation av betongen på kantbalkar och frontmurar.
Trafikpåverkan: Bron är öppen för trafik under entreprenadtiden.

Bro på väg 598 över bäck vid Reftele kyrka, Gislaveds kommun.

När: Arbete pågår vecka 36-43, 2024.
Varför: Byte av kantbalk, räcke och tätskikt. Betongreparationer på frontmur, ving- och stödmur med sprutbetong.
Trafikpåverkan: Bron blir totalavstängd för trafik under entreprenadtiden.

Bro på väg 580 över Västerån i Burseryd, Gislaveds kommun

När: Arbete pågår vecka 24-28, 2024.
Varför: Reparation av limträbro. Delar av de yttre fuktskadade limträbalkarna behöver bytas ut, utbyte av panel på sidorna av bro samt droppbleck, ny infästning av räcken, utbyte ankarplattor för förankring av spännstag, nya övergångsplåtar och ny kantlösning för avvattning.
Trafikpåverkan: Bron blir totalavstängd för trafik under entreprenadtiden.

Bro på väg 540 över Nissan i Skeppshult, Gislaveds kommun

När: Arbete pågår vecka 14-23, 2024.
Varför: Byte av kantbalk, räcke, tätskikt och grundavlopp. Betongreparation av skivpelare i vatten, betongreparation av frontmur och bättringsmålning lager.
Trafikpåverkan: Bron blir totalavstängd för trafik under entreprenadtiden.

Kontakt

Stefan Holst

projektledare

Telefon: 010-123 82 75