Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.

Vad?

Vi utför beläggningsarbeten på vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.

Varför?

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd.

Nuläge

Under våren 2023 startar arbeten som utförs under året.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd. Underhållsåtgärder innebär oftast att vi byter slitlager på vägen. Vi utför planerat underhåll på vägarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar på vägen och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn! 

Klicka här för trafikinformation

Klicka här för att läsa om hur vi underhåller belagda vägar

Beläggningsarbeten 2023

Väg 30, Länsgräns-Vsk. 744

När: ej fastställd. Option 2024.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.