Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Jönköpings län

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför belägger vi vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.

Vad?

Vi utför beläggningsarbeten på vägarna med ny asfalt regelbundet och efter behov i Jönköpings län.

Varför?

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd.

Nuläge

Under våren 2024 startar årets beläggningsarbeten.

Om projektet

Genom underhåll förlänger vi vägarnas livslängd. Underhållsåtgärder innebär oftast att vi byter slitlager på vägen. Vi utför planerat underhåll på vägarna när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar på vägen och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn! 

Klicka här för trafikinformation

Klicka här för att läsa om hur vi underhåller belagda vägar

Beläggningsarbeten 2024

E4, Värnamo Norr - Hörle 

Vad: Beläggningsarbete i båda körfälten i norrgående körfält.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg E4, Skillingaryd Södra – Klevshult och Gränna - Vättersmålen

Vad: Beläggningsarbete på E4 mellan Skillingaryd södra-Klevshult och Gränna-Vättersmålen.
När: Produktion planeras under veckorna 23, 24, 25 och 27.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 40, genom Bruzaholm

Vad: Beläggningsarbete på väg 40 genom Bruzaholm.
När: Produktion planeras under vecka 26.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 27, trafikplats Värnamo – trafikplats Sörsjö

Vad: Beläggningsarbete på väg 27 mellan trafikplatserna Värnamo-Sörsjö.
När: Produktion planeras under vecka 28.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 152, genom Bredaryd

Vad: Beläggningsarbete på väg 152, genom Bredaryd.
När: Produktion planeras under vecka 32.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 27, Värnamo Bredasten - Bor

Vad: Beläggningsarbete på väg 27, Värnamo Bredasten - Bor.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Västra Götalands länsgräns - Skogslid

Vad: Beläggningsarbete mellan Västra Götalands länsgräns -Skogslid.
När:
Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg  26, Skeppshult - Smålandsstenar

Vad: Beläggningsarbete på väg 26, Skeppshult - Smålandsstenar.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 30, länsgräns – vägsskäl 744

Vad: Beläggningsarbete på väg 30 mellan länsgränsen och vägskäl 744
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 132, Lekeryd - Sund

Vad: Beläggningsarbete på väg 132, Lekeryd-Sund.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg, 152 Tyngel - Hillerstorp

Vad: Beläggningsarbete på väg 152, Tyllinge-Hillerstorp.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg, 152 Fållinge - Reftele

Vad: Beläggningsarbete på väg 152, Fållinge - Reftele.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 195, Sjogarp - Fagerhult

Vad: Beläggningsarbete på väg 195, Sjogarp - Fagerhult.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 519. genom Dannäs

Vad: Beläggningsarbete på väg 519. genom Dannäs.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Väg 519 genom Forsheda samhälle 

Vad: Beläggningsarbete på väg 519.01 genom Forsheda samhälle inklusive 519.01 & 519.02.
När: Produktionstiden är inte fastställd.
Trafikpåverkan: Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.