Logga in
Logga in

Bergåtgärder i Kalmar län

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Om åtgärderna

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö för att säkerställa stabiliteten i bergskärningen och undvika att ras stör trafiken.

Bergskärningarna rensas från löst material och vegetation som kan påverka bergskärningen. Ibland krävs även bultar eller bergnät för att öka stabiliteten i bergskärningen.

Planera din resa​

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med bron och våra tillfälliga trafikanordningar. Vi underlättar för dig så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Väg 34/47 Mörlunda, bergarbete och vegetationsrensning

När: Bergarbetet kommer att pågå vardagar kl 07:00-19:00 under perioden 23:e april till som längst 1 december 2024. Arbetet kommer inte pågå kontinuerligt hela denna tid, utan i olika etapper för respektive körriktning. 

Var: Vägområdet med bergskärningarna mellan Rastplats Försjön och Mörlunda, Kalmar Län, Hultsfreds kommun. Totala arbetsområdet är cirka 6,6 kilometer långt.

Vad: Befintliga bergsäkrade åtgärder ses över, löst material och vegetation rensas från bergskärningarna. 

Trafikpåverkan: Vägen har växelvis 1 till 2 körfält per körriktning. Södergående trafik kommer alltid passera på väg 34/47 med förbiledning i förekommande fall. Norrgående trafik kommer ledas om på väg 671. Viss köbildning kan uppstå, vi hoppas att du har förståelse för detta och respekterar skyltningen.

Foto över bergsskärningen.jpg

Karta över aktuell vägsträcka.jpg