Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Kalmar län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Bro- och tunnelåtgärder

Vi förstärker och bygger om broarna regelbundet i Kalmar län:
Broarbeten i Kalmar län

Beläggningsarbeten 

Vi underhåller och asfalterar vägarna regelbundet och efter behov i Kalmar län:
Beläggningsarbeten i Kalmar län

Bergåtgärder

Vi underhåller bergskärningar i väg- och järnvägsmiljö:
Bergåtgärder i Kalmar län

Arbeten längs järnvägsnätet

Trafikverket kommer att moderniserar kontaktledningssystemet på Emmabodabanan i Kalmar län. När det är klart år 2025 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.
Emmaboda-Kalmar, kontaktledningsbyte

Byte av bommar, ljud- och ljussignaler vid plankorsningar

Våra bygg- och utredningsprojekt i Kalmar län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.