Logga in
Logga in

Broarbeten i Kalmar län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Här nedan samlar vi broarbeten i Kalmar län som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Ölandsbrons livslängd förlängs

För att förlänga brokonstruktionens livslängd skyddar vi den befintliga armeringen genom att återställa och utöka det täckande betongskikt som finns på brons huvud och på dess tvärbalkar.

När: Arbetena kommer att pågå under åren 2024, 2026 och 2027. Allt beror på väder och temperatur på året men arbetena planeras från april till november.

Trafikpåverkan? Ett arbete som inte kommer att påverka trafiken mer än när personal behöver släppas av och på från sina byggställningar.

Bro över Emån vid Lilla Aby på väg 677 söder om Målilla.

När: Arbetet sker från och med den 27 februari till och med juni 2023.

Var: Väg 677 vid Lilla Aby söder om Målilla

Vad: Den befintlig bron har nedsatt bärighet och begränsad framkomlighet. En reservbro kommer att förläggas över den gamla i samma läge. Vi bygger om landfästena och sedan läggs en ny bro i ett spann om 49 m upp på dessa. Den nya bron kommer ha bärighetsklass 1 och en fri bredd  på 4.2 m

Trafikpåverkan: Bron kommer vara totalavstängd under hela entreprenaden. Omledning kommer skyltas söderut via vägarna 677, 678, 872 och 34.

Bild på bron över Emån vid Lilla Aby på väg 677 söder om Målilla.

Bro på väg 37/47 i trafikplats Oskarshamn.

När: Arbetet sker under veckorna 33-42, 2023.

Vad: Underhåll av bron på väg 37/47  i trafikplats Oskarshamn i Oskarhamns kommun.

Varför: Under tiden byter vi ut kantbalkar, räcken, tätskikt samt betongsprutar ving- och frontalmurar.

Påverkan på trafiken: Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden men med sänkt hastighet och avsmalnad väg.

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Viveca Larsson
Kommunikatör
Viveca Larsson