Logga in
Logga in

Broarbeten i Kalmar län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Här nedan samlar vi broarbeten i Kalmar län som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Ölandsbrons livslängd förlängs

För att förlänga brokonstruktionens livslängd skyddar vi den befintliga armeringen genom att återställa och utöka det täckande betongskikt som finns på brons huvud och på dess tvärbalkar.

När: Arbetena kommer att pågå under åren 2025, 2027 och 2028. Allt beror på väder och temperatur på året men arbetena planeras från april till november.

Trafikpåverkan? Ett arbete som inte kommer att påverka trafiken mer än när personal behöver släppas av och på från sina byggställningar.

Bron på väg 793 över Fågölens utlopp i Gunnebo, Västerviks kommun

När: Arbete pågår vecka 24 - 26, 2024.

Varför: Byte av tätskikt, grund- och ytavlopp. Betongreparation av skivpelare och platta. Borttagning av kantskoning.

Trafikpåverkan: Bron blir totalavstängd för trafik under entreprenadtiden.

Bron på väg 843 över bäck vid Blackstad, Västerviks kommun

När: Arbetena pågår vecka 32 - 38, 2024.

Varför: Byte av kantbalk, räcke och tätskikt. Betongreparation av frontmur, ving- och stödmur och platta med sprutbetong.

Trafikpåverkan: Bron blir totalavstängd för trafik under entreprenadtiden.

Kontakt

Stefan Holst

projektledare

Telefon: 010-123 82 75