Logga in
Logga in

Plankorsningsdagen 15 juni

Den 15 juni uppmärksammar vi den internationella plankorsningsdagen. Trafikverket arbetar fokuserat och kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten vid plankorsningar.

I Sverige finns ungefär 3500 korsningar mellan väg och järnväg som saknar skydd i form av bommar eller ljud- och ljussignaler. Det finns platser där järnvägar och vägar byggdes för länge sedan då det inte fanns samma utvecklade teknik som det gör idag. En övergång kanske användes sällan, tågen gick inte lika fort och ofta och det fungerade där och då.

Trafikverket arbetar fokuserat och kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten vid plankorsningar. Det är en satsning som påbörjades 2019 och innebär en kraftsamling att ta bort eller åtgärda oskyddade plankorsningar tex genom att röja skog och andra hinder för att förbättra sikten eller genom att uppgradera skyddet i plankorsningar på ett kort- och ett mer långsiktigt perspektiv.

– Under våren har vi till exempel uppgraderat bomanläggningen vid Finlandsvägen i Göteborg till helbomsanläggning och i slutet av 2022 fick plankorsningen Salekärr utanför Uddevalla helbomsanläggning. Vid båda plankorsningarna inträffade det olyckor för drygt två år sedan, säger Bengt Rydhed, på Trafikverket.

Trafikverket passar även på att åtgärda plankorsningar i samband med att järnvägen rustas upp eller byggs om.

– Vi samarbetar med markägare och kommuner för att stänga korsningar och leda om trafiken till en plankorsning som är säkrare, säger Bengt Rydhed på Trafikverket.

Just nu pågår planering för plankorsningsåtgärder på Viskadalsbanan, Kinnekullebanan, Fryksdalsbanan, södra och norra Bohusbanan samt delar av Norge-Vänerbanan.

Det är livsfarligt på spåren

– Ett tåg kan ha en bromssträcka på över en kilometer. Tågen är både snabbare och tystare än vad många tror. Som trafikant är det viktigt att tänka på din säkerhet när du passerar vid en plankorsning, säger Bengt Rydhed på Trafikverket.  

Länkar

Läs mer om säkerheten kring plankorsningar