Logga in
Logga in

Passera plankorsningar på ett säkert sätt

Den 15 juni uppmärksammar vi, tillsammans med järnvägsbranschen, den internationella plankorsningsdagen. Var alltid extra uppmärksam där väg och järnväg möts – alla dagar.

– Säkerhetsfrågan är ständigt aktuell hos såväl Trafikverket som branschen i övrigt. Det är ett målmedvetet arbete i strävan mot nollvisionen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Helena Rådbo, senior sakkunnig på Trafikverket.

Tågen är tystare och snabbare än man tror – chansa inte

Stoppsträckan för ett tåg kan vara flera kilometer. Lokföraren har inte en möjlighet att stanna för dig. Att som vägtrafikant vara uppmärksam och försiktig när man passerar en plankorsning är mycket viktigt för att förhindra olyckor. Respektera ljud- och ljussignaler, bommar och skyltar.

– Trafikverket och tågföretagen samarbetar för att uppmärksamma hur viktigt det är att alla som korsar järnvägen gör det på ett säkert sätt. Det är särskilt viktigt att både gående och bilister är uppmärksamma när signaler eller bommar saknas, säger Helena.

Utöver Trafikverkets plankorsningar finns också plankorsningar som ägs av kommuner, industrier och hamnar. Tyvärr sker många tillbud vid passage av plankorsningar till och från och på industriområden. I samband med årets plankorsningsdag berättar branschaktören Green Cargo om sitt systematiska arbete för att minska antalet tillbud och olyckor.

I statliga järnvägssystemet finns cirka 6 500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3 500 oskyddade med eller utan kryssmärke.

Spåret är för tågen

– För att öka säkerheten vid plankorsningar bygger vi om, förbättrar sikten och slopar plankorsningar. I första hand åtgärdar vi plankorsningar med störst olycksrisk. Men återigen, man ska alltid vara mycket försiktig och uppmärksam vid en plankorsning. Spåret är till för tågen, avslutar Helena. 

Olyckor i plankorsningar inträffar både inom och utanför tätort. Varje år omkommer cirka fem personer i plankorsningsolyckor.

Spåren är för tågen

Länkar