Logga in
Logga in

Tågstopp under byggtiden

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Arbetet innebär att tågtrafiken ibland behöver stängas av.

25 september till och med 3 december gick inga tåg mellan Ängelholms station och Helsingborg C. Tågstoppet var det sista i vårt projekt att bygga ut järnvägen till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Efter stoppet rullar tågen på det nya dubbelspåret.

Dubbelspårets sista tågstopp

Under tågstoppet gickdet inte några tåg mellan Ängelholms station och Helsingborg C. Under tågstoppets första vecka, 25 september till och med 2 oktober stängde vi även Ängelholms station för tågtrafik. Skånetrafiken trafikverade sträckan med  ersättningsbussar under tågstoppet. För aktuell information om din resa under våra tågstopp, besök Skånetrafikens eller annan reseoperatörs app eller hemsida. Räkna med längre restid och några besvärliga veckor om du ska resa kollektivt. 

Tågstoppets exakta tider

  • Ängelholms station - Helsingborg C :25 september kl. 00:15 till 3 december kl. 05:00
  • Totalavstängning Ängelholms station: 25 september kl. 00:15 till 2 oktober kl. 05:15

Utökat stopp i Ängelholm

Ängelholms station stängdes för resandeutbyte via tåg under tågstoppets första vecka, vecka 39, då vi utförde järnvägsarbeten vid stationen.

Tågstopp mellan Malmö och Lund

22 september till 1 oktober var det lite extra svårt att resa kollektivt i Skåne. Då pågick det samtidigt ett banarbete och totalt tågstopp mellan Malmö och Lund när Fyrspåret kopplades in. Under denna period rekomenderade vi endast de som behövde resa att resa, så blev det lättare för dem som måste resa. Läs mer om Fyrspåret.

Vad händer i din ort under tågstoppet

Tågstoppet påverkar många av dem som bor nära järnvägen längs sträckan mellan Ängelholm och Maria. Läs mer om vad som händer i din ort under tågstoppet.

I Ängelholm kopplar vi under stoppet in den nya järnvägsanläggningen. Dessutom färdigställer vi Ängelholms station med asfalt, plattor och skyltar. Vi bygger nya kontaktledningar och sätter kabelrännor och kablar på plats för att kunna ta dubbelspåret i drift efter tågstoppet.

Redan under sommaren började vi göra förberedande arbeten inför höstens färdigställande av järnvägen i Vegeholm. Här ska det nuvarande västra spåret rivas för att göra plats för det nya spåret som ska byggas under hösten. En ny bullerskuddsskärm ska även monteras längs den västra sidan av spåret. Arbetena i Vegeholm är viktiga att hinna med för att vi ska kunna koppla in och färdigställa det nya dubbelspåret i tid, vi kommer därför att arbeta dygnet runt under vecka 40. En del av arbetena kommer att bullra och störa dig som bor nära arbetet.

Kattarps station är i stort sett helt klar och under höstens tågstopp gör vi mindre åtgärder för att bli helt färdiga. Bland annat ska vi bättra på färgen på bullerskyddsskärmarna och göra inkopplingen av dubbelspåret.

I Ödåkra kommer vi arbeta med att färdigställa stationen och de kringliggande ytorna. Vid stationen bygger vi färdigt den östra plattformen och torgytan i anslutning till stationen byggs färdigt. Vi kopplar även in det dubbla järnvägsspåret och förbereder för tågtrafik.

I Maria i norra Helsingborg kommer vi att riva de gamla spåren från den enkelspåriga järnvägen. Vid nya Maria station byggs de sista delarna av det nya spåret som till sist kommer att kopplas in vid stationsområdet. Vi river den gamla stationen, bygger bullerskyddsskärmar och schaktar bort jord och makadam. Vid Maria station sker flera tidskritiska och bullrande arbeten under tågstoppet där vi under ett par veckor kommer behöva arbeta dygnet runt.

Så klarar du tågstoppet!

Var uppdaterad

All reseinformation finns i Skånetrafikens app eller hos respektive reseoperatör.

Res med ersättningsbuss

Skånetrafiken trafikerar hela sträckan och dess mellanstationer med ersättningsbussar. Bussarna kör mellan Helsingborg C och Ängelholms station, samt via mellanstationerna Kattarp, Ödåkra och Maria station.

Samåk i bil

Under tågstopp blir det ofta mer trafik på vägarna då fler väljer att ta bilen. För att minska risken för köer rekommenderar vi att samåka.

Reseinformation

Tågstopp 2023 Ängelholm-Helsingborg

  • 13 mars-10 april 2023 med förlängt stopp i Ödåkra
  • 25 september-3 december 2023

Kontakt

Skriv till oss