Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Tågstopp under byggtiden

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Arbetet innebär att tågtrafiken ibland behöver stängas av.

Under hösten 2020 startade den tre år långa utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria. Detta är en av  de återstående sträckorna för att kunna slutföra utbyggnaden av Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Vi behöver ibland stänga av tågtrafiken på sträckan för att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert. 

Tågstopp Ängelholm-Helsingborg-Ramlösa 9-22 november 2020 

Tågtrafiken mellan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg-Ramlösa är inställd från 9 till 22 november 2020. Planera för två veckor med annorlunda resande och längre restider.
Bussar trafikerar Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg-Ramlösa. Öresundståg och SJs snabbtåg leds om via andra sträckor. 

Avstängningen av järnvägen mellan Ängelholm och Maria station har planerats med två års framförhållning, långt innan pandemin Covid-19 bröt ut. Det är inte möjligt att senarelägga tågstoppen, projektet hade då försenats med flera år. Projektet är beslutad i regeringens nationella plan för transportinfrastruktur och behöver genomföras utifrån det. 

Resebolagen ansvarar för ersättningstrafiken. Tidtabeller och mer information om tåg- och busstrafiken hittar du hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.  

I samband med höstens arbeten passar Trafikverket på att byta ut slitna kontaktledningar söderut mellan Helsingborg och Ramlösa för att utnyttja arbetsperioden och maximera nyttan. Avstängningen under hösten sträcker sig därför från Ängelholm till Ramlösa.

Helsingborgs stad bygger om bussterminalen på Helsingborg C. Du kan läsa mer om arbetet och hur du påverkas här 

Klicka på rubrikerna i textblocken nedan för att få mer information om hur du påverkas av tågstoppet i november. 

Tågtrafiken mellan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg-Ramlösa är inställd från 9 till 22 november 2020. Resebolagen ansvarar för ersättningstrafiken. Tidtabeller och mer information om tåg- och busstrafiken hittar du hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.  

Klicka här för att komma till informationsbladet om tågstoppet 9-22 november 2020. 

Pågatåg mellan Förslöv och Ramlösa ersätts av bussar på sträckan via mellanstationerna Barkåkra, Kattarp, Ödåkra, Maria och Helsingborg C. Detta innebär också att tåg mellan Helsingborg och Kristianstad/Hässleholm påverkas. Det finns även bussar som endast trafikerar mellan Ramlösa och Helsingborg C.

Öresundståg mellan Malmö och Göteborg leds om via Åstorp med uppehåll för resande i Kävlinge och Åstorp. Skånetrafiken kör sedan tåg mellan Ramlösa och Kävlinge samt Ramlösa och Åstorp. Det finns också bussar som trafikerar mellan Helsingborg C och Ängelholm, för anslutning till Öresundståg i Ängelholm. 

SJs snabbtåg mellan Malmö och Göteborg leds om via Åstorp och Hässleholm/Markaryd. Ingen på- och avstigning mellan Lund och Halmstad.

image.png

 

Våra arbeten påverkar även vägtrafiken i Ödåkra och Kattarp norr om Helsingborg. 
Du som går, cyklar eller kör får en begränsad framkomlighet eller leds om till en annan väg via skyltar. 

Ödåkra: Gång- och cykeltunneln vid före detta Norrlyckeskolan tas bort. Trafiken leds permanent om via överfarten på Björkavägen vid stationen. En del av Horsarydsvägen stängs av från 2 november till 27 november. Klicka här för att läsa mer om hur du påverkas. 

Kattarp: Rallaregatan stängs av för trafik på grund av arbeten. Hållplatsen för ersättningsbussar flyttas till Magasinvägen under arbetsperioden. Klicka här för att läsa mer om hur du påverkas. 

Du som bor eller har verksamhet vid våra arbetsplatser kan uppleva att det är lite bullrigt och stökigt emellanåt, men vi strävar efter att ha så liten påverkan som möjligt på ditt vardagsliv. Vår entreprenör Skanska som bygger dubbelspåret kommer att hålla sig inom utpekade riktvärden för bullernivåer.

 

Kommande tågstopp Ängelholm-Helsingborg

Tågtrafiken mellan Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg behöver stängas av vid flera tillfällen under tiden som utbyggnaden till dubbelspår pågår. Detta för att kunna genomföra arbetena så smidigt, snabbt och säkert som möjligt. 

Inställda tåg på sträckan ersätts av bussar som Skånetrafiken och andra resebolag ansvarar för. Öresundståg och SJs snabbtåg mellan Malmö och Göteborg leds om via andra sträckor. Tidtabeller och information om tåg- och busstrafiken under tågstoppen hittas hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen. Tänk på att bussarna tar längre tid än tågen så var ute i god tid. 

2020

  • 9-22 november 2020 (obs! den här avstängningen sträcker sig mellan Ängelholm-Helsingborg-Ramlösa på grund av kontaktledningsbyte Helsingborg-Ramlösa) 

2021

  • 21-25 janauri 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

  • eventuellt 29 mars-4 april 2021 (eventuellt avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) Den här avstängningen kommer ej att ske

  • 12 april-16 maj 2021 (endast delvisa avstängningar i Ängelholm)

  • 19-22 augusti 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

  • 6 september-14 november 2021 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

2022

  • 4-24 april 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

  • 13 juni-5 augusti 2022 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)

2023

  • 6 mars-2 april 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg) 

  • 25 september-3 december 2023 (avstängt Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg)