Logga in
Logga in

Tågstopp under byggtiden

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi spåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. Arbetet innebär att tågtrafiken ibland behöver stängas av.

Sedan hösten 2020 pågår bygget av dubbelspår mellan Ängelholm och Maria, en av de sista delarna av Västkustbanan som utrustas med dubbelspår. För att kunna genomföra arbetena smidigt, snabbt och säkert måste vi ibland stänga av tågtrafiken på sträckan.

Tågstopp 13 mars - 10 april med förlängt stopp i Ödåkra

Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria byggs ut till dubbelspår för att öka kapaciteten och minska störningar på sträckan. Under hösten 2023 färdigställs stora delar av projektet och en del arbete behöver göras utan tågtrafik på järnvägen.

Så påverkas du av stoppet 

Mellan 13 mars och 10 april kommer inga tåg att gå mellan Ängelholm C och Helsingborg C. Ersättningsbussar sätts in på sträckan och de kör även in till mellanstationerna Kattarp, Ödåkra och Maria. Räkna med längre restid och lite besvärliga dagar om du ska resa kollektivt. 

Ängelholm station stängs för resandeutbyte via tåg mellan 6-10 april på grund av arbeten längs hela Västkustbanan upp mot Varberg och Göteborg under påsk. Specifik informaiton om din resa med ersättningstrafik finns på ditt tågbolags app eller hemsida. 

Extra långt stopp för Ödåkra 

Bygget av Ödåkras nya station pågår för fullt och under tågstoppet kommer de nya perrongerna vid stationen att börja anläggas. I Ödåkra kommer tågtrafiken därför att stoppas i ytterligare sju veckor då tågen passerar Ödåkra station utan att resenärer kan gå av eller på fram till 29 maj klockan 00.00. SKånetrafiken sätter här in ersättningsbussar, för specifik reseinformation se Skånetrafikens app eller hemsida som är länkad här under texten. ​

Vad händer i din ort under tågstoppet

Tågstoppet påverkar många av dem som bor nära järnvägen längs sträckan mellan Ängelholm och Maria. Läs mer om vad som händer i din ort under tågstoppet.

I Ängelholm arbetar vi på perrongerna vid stationen där vi bland annat ska riva upp den gamla ytan å perrongen för att kunna anlägga nya ytskikt. Dessutom riktar vi järnvägsspår, drar nya kablar och bygger bullerskyddsskärmar.

Vid en del av arbetena på Ängelholms station kommer vi att behöva arbeta i skift vilket innebär att arbeten utförs under nattetid. Vårt arbete kommer vid vissa tillfällen även att bullra och eventuellt störa dig som bor i närheten, bland annat då vi arbetar med att slå ner fundament till bullerskyddsskärmar längs Västersjögatan (vecka 11) samt kör Railvac på sträckan mellan Ängelholm och Åstorp (7-10 april).

Järnvägsspåren och växlarna i Kattarp ska riktas och justeras. I samband med detta gör vi också mindre arbeten för att stationen ska bli helt färdig. Vid Jöns Jons väg kommer vi även att göra ett spårbyte och bygga färdigt övergången där vägen korsar järnvägen. Detta innebär att vägen här stängs av 11-22 mars. 
Under tågstoppet avgår ersättningsbussen från hållplats Kattarps kyrka.

I Ödåkra ska den nya stationen och perrongerna börja byggas. Arbetet sträcker sig fram till 28 maj och därför kommer tågen inte kunna stanna i Ödåkra igen förrän 29 maj. Norr om Ödåkra, vid Vagnmakarevägen, kommer dessutom en ny järnvägsbro att sättas på plats.

Arbetet med Vagnmakarevägen och den nya järnvägsbron sker i skift och arbete kommer att utföras under nattetid. Detta innebär att det finns risk för störande buller och vibrationer under tiden vi arbetar. 

Vid Ödåkra station arbetar vi intensivt med att bygga det nya stationsområdet och vi behöver därför arbeta i skift 06.00-23.30 för att hinna med allt som ska göras. Vi kör med grävmaskiner, vältar och lastbilar, allt för att göra färdigt Ödåkras nya perronger. Buller och vibrationer kan därför störa dig som bor nära stationen.

Hantering av massor i Ödåkra kommer vara omfattande vilket innebär att lastbilstransporter kommer att ske även under nattetid under vecka 11-12. 

Vid Maria station bygger vi kabelrännor längs spårområdet. Vi ska även sätta den nya järnvägsbron över väg 111 på plats och byta ut järnvägsspår. När järnvägsbron ska sättas på plats behöver vi stänga av väg 111 för trafik.

Gång- och cykelvägar vid stationen kommer att ledas om temporärt förbi arbetsplatsen 14-17 mars.

Delar av Hasselgatan stängs för utförande av reliningsarbete under vecka 11-12.

Reseinformation

Kommande tågstopp Ängelholm-Helsingborg

  • 13 mars-10 april 2023
    Avstängt Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg C 
  • 25 september-3 december 2023
    Avstängt Förslöv-Barkåkra-Ängelholm-Kattarp-Ödåkra-Maria-Helsingborg C 

Kontakt

Skriv till oss

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Henrik Andersson
Kommunikatör
Elin Nilsson