Logga in
Logga in

Blekinge Väg 27, Backaryd–Hallabro, mötesfri väg i ny sträckning

Väg 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona till Växjö och vidare till Borås och Göteborg. Mellan Backaryd och Hallabro kommer vägen att byggas om i befintlig sträckning för bättre framkomlighet och ökad säkerhet.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg med mitträcken mellan Backaryd-Hallabro.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten samt förbättra boendemiljön i Backaryd.

Nuläge

Byggstarten skjuts fram till i början av 2023 eftersom tilldelning av byggentreprenör har överklagats. Vi inväntar nu beslut från förvaltningsrätten.

Om projektet

Mellan Backaryd och Hallabro ska vägen byggas om i befintlig sträckning, och förbi Backaryd förläggs vägen i ny sträckning öster om samhället. Trafiksituationen och boendemiljön inne i Backaryd blir bättre när genomfartstrafiken istället går utanför samhället. Vägen passerar både väg 656 och väg 657 på broar, de vägarna får ingen förbindelse med den nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i befintlig sträckning.

Hela sträckan är cirka 7 km lång och blir en mötesfri väg med mitträcke. Mötesfri väg ger betydligt bättre trafiksäkerhet och minskar antalet allvarliga trafikolyckor. Det blir också stora vinster för framkomligheten på sträckan.

Bakgrund

Den nuvarande trafiken genom Backaryd utgör ett problem för de boende och den låga hastigheten genom orten medför fördröjningar för genomfartstrafiken. Mellan Backaryd och Hallabro är profilstandarden låg med låg trafiksäkerhet vilket även medför svårigheter att köra om.

Byggstart planerades till i början av 2023

Byggstarten skjuts fram till i början av 2023 eftersom tilldelning av byggentreprenör har överklagats. Vi inväntar nu beslut från förvaltningsrätten.

Samordnas med ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst

Projektet kommer samordnas med den planerade ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst i korsningen mellan väg 27 och E22.

Läs mer om ombyggnaden av trafikplats Ronneby Väst

Fler projekt på väg 27 genom Blekinge

Sträckan Backaryd-Hallabro är en del i en satsning på väg 27 i Blekinge, där vägens standard etappvis lyfts från Ronneby i söder och upp till länsgränsen i norr.

Läs om väg 27 förbi Hallabro

Tidplan

1 Planläggning 2017–2021

Förfrågningsunderlag för totalentreprenad skickades ut i september 2021 och anbud från entreprenörerna lämnas senast i mars 2022.

I början av 2023–2025
Trafikverket har planerat för byggstart under 2022. Men byggstarten behöver skjutas fram eftersom tilldelning av byggentreprenör har överklagats. Vi inväntar nu beslut från förvaltningsrätten som planeras att komma i början av 2023.

Byggnationen beräknas ta 2 år.

Kontakt

Magnus Graad

Projektledare

Telefon: +46 10-124 17 25

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Magnus Graad
Kommunikatör
Jakob Skarphagen