Logga in
Logga in

Färjerederiets vision, verksamhetsidé och affärsplan

Våra vägfärjor trafikerar hela Sverige. Årligen görs en miljon anlöp och 12 miljoner fordonstransporter. Färjorna möjliggör boende i kustnära områden, löser fler trafikproblem och öppnar genvägar i storstadsområden.

Klimatomställning

Trafikverkets vision, att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt, gör att rederiet står inför spännande utmaningar. Vi genomgår en total klimatomställning och ska vara helt klimatneutrala 2045. Modern teknik vägleder oss i arbetet.  Sju el-linfärjor installerades före 2019 då togs vår första frigående elhybridfärja i drift och upphandling pågår av fyra nya elfärjor. Test av fossilfria bränslen och konvertering till eldrift på linfärjor är andra exempel på vårt hållbarhetsarbete.

Färjan går dit vägarna inte bär

Sveriges vägfärjor gör den goda resan möjlig dit vägarna inte bär. Färjelederna sträcker sig över hav, älvar, fjordar och sjöar från Norrbotten till Skåne, i glesbygd och storstadsområden. Genvägen över vattnet ger miljoner svenskar och hitresta möjligheten att färdas fritt i kustnära trakter. Färjetrafiken stödjer livsviktig samhällsservice och nödvändiga godstransporter.

Ett miljöval

Vägfärjan är ett miljöval. Ombord får bilarna stänga av motorn och åka kollektivt. Barriäreffekter som påverkar djur, natur och sjöfart undviks. Färjorna drivs delvis med miljödiesel och bränsleförbrukningen kan minskas med mer än 50 procent där frigående färjor kan ersättas med lindrivna.

Vision 45

Vision 45 är Färjerederiets strategiska plan som ska säkerställa rätt framtida kapacitet och som samtidigt uppfyller statens klimatpolitiska mål. I målen uttrycks kravet på klimatneutralitet till och med år 2045.

Med klimatneutralitet menas att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Det strategiska dokumentet Vision 45 har beslutats av rederiets internstyrelse och uppdateras regelbundet.

Vision 45 (Trafikverkets publikationsdatabas - DIVA

Taktiska mål

Färjerederiets taktiska mål är nöjd kund, ekonomi i balans och resultat, hållbar miljö och motiverade medarbetare.

Vägfärjan erbjuder ett snabbt, miljövänligt och attraktivt sätt att lösa flaskhalsar i trafiksystemet och skapa genvägar i storstadsområden.

Färjerederiet i siffror

 • 40 färjeleder
 • 68 färjor
 • 1 underhållsvarv
 • 1 utbildningscentrum
 • 1 miljon anlöp
 • 12 miljoner fordonstransporter inklusive godstransporter
 • 22 miljoner personresor varav 1,4 miljoner gående och kollektivtrafikresande.
 • 9 av 10 har positivt helhetsintryck
 • 800 medarbetare inklusive visstidsanställda
 • Nettoomsättning 1043 miljoner kronor
 • Resultat efter finansiella poster: 30 miljoner kronor