Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov B

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt.

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste du göra om båda proven. Läs mer om hur sammanhållet prov behörighet B fungerar på sidan Sammanhållet prov behörighet B.

Sammanhållet Förarprov behörighet B

För att du ska få göra ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du:

  • vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  • ha en giltig riskutbildning. Läs mer om riskutbildning för personbil på Transportstyrelsens webbplats.
    Riskutbildning för personbil (Transportstyrelsens webbplats)
  • inte sedan tidigare ha ett körkort utfärdat av en annan EES-stat. Läs mer om utländska körkort på Transportstyrelsens webbplats.
    Utländska körkort (Transportstyrelsens webbplats)
  • uppfylla de eventuella villkor som finns i ditt körkortstillstånd, till exempel att du ska använda glasögon eller linser när du kör. Om du har opererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du, innan du kommer till provet, kontakta Transportstyrelsen för att få ett körkortstillstånd eller körkort utan villkor utfärdat.

Avgiften för körprov för behörighet B är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1 040 kronor.

Läs våra rekommendationer till dig som ska planera och utbilda dig för att ta körkort för personbil. Rekommendationerna hittar du på sidan Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare.

Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare?

Vad du ska kunna

Vid körprovet för behörighet B (personbil) ska du visa att du har tillräcklig kunskap inom fem områden för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare. Läs mer på sidan Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare om vad du ska kunna vid körkortsprov B.

Har du koll på vad du ska utbilda dig inom för att bli en trafiksäker förare

Broschyren "Kunskapsprov och körprov för personbil" beskriver hur förarprovet för behörighet B (personbil) är upplagt och vad det kan innehålla. Den finns att ladda ner i webbutiken.

Kunskapsprov och körprov för personbil (webbutiken)

Så här går körprovet till

Förarprövaren inleder med att berätta om hur provet går till och vad som bedöms.
Om du inte kan svenska kan du se en film om hur körprovet går till. Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS (bosnisk-kroatisk-serbisk version). Du kan även se filmen innan du kommer till ditt prov:

 

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i minst 25 minuter, både i stadstrafik och landsvägstrafik.

Säkerhetskontroll

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Körning i stadstrafik och landsvägstrafik

Förarprövaren kommer i god tid att ge dig tydliga instruktioner om vart du ska köra. Om det uppstår någon farlig situation där förarprövaren behöver ingripa är det ändå du som räknas som förare och är ansvarig för vad som händer under provet.

Krav på identitetshandling

Vid körprovet ska du visa en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), där fotot tydligt visar att det är du. Du ska också intyga att du inte har ett körkort från något annat land inom EES. Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådan på sidan Krav på identitetshandling.

Krav på identitetshandling

Krav på fordon

Körprovet för behörighet B ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Om du är anmäld till provet genom en trafikskola, använder du vanligtvis skolans bil. För att få använda egen bil vid provet krävs att du utrustar den egna bilen enligt gällande krav. Om du monterar dubbelkommando krävs en begränsad registreringsbesiktning. Läs mer om fordonskraven på sidan Krav på fordon vid körprov B.

Krav på fordon vid körprov – behörighet B

Trafikverkets bil

Om du är anmäld privat kan du mot en avgift göra provet i en av Trafikverkets bilar. Du bokar då en Trafikverksbil samtidigt som du bokar tid för körprovet. Läs mer på sidan Trafikverkets bilar.

Trafikverkets bilar

Prov genomförs i bokad bil

Provet ska genomföras i den bil som provet är bokat på. Det går inte att byta bil vid provtillfället.

Två förarprövare vid körprov

Ibland kan det vara två förarprövare som åker med vid körprovet, men det är alltid bara en av dem som bedömer ditt prov. Den andra förarprövaren åker med för att kontrollera att körprovet genomförs på ett riktigt sätt. Det kan vara uppföljning av erfarna eller nyutexaminerade förarprövare eller så kan förarprövaren som åker med vara en blivande förarprövare som håller på att utbilda sig.

Efter körprovet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat när provet är avslutat. Om du uppgett din e-postadress kommer resultatet att skickas till dig. Körprovsprotokollet finns även i tjänsten Boka prov.

Om ditt körprov är godkänt

Ett godkänt körprov (behörighet B) är giltigt i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader. Annars måste du göra om båda proven.

Har du ett godkänt och giltigt kunskapsprov, får du besked om att ditt körkort är utfärdat. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du ska hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då ta med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling).

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet INTE vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Om ditt körprov är underkänt

Om ditt körprov är underkänt, får du en förklaring om varför. Det är viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov.

Översättning av protokollet

I protokollet som du får skickat till din e-postadress finns en länk "Translation" som du kan använda för att få provresultatet översatt till valfritt språk. Länken "Translation" finns även vid varje underkänd provpunkt.

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid för det godkända provet. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats under Körkort om hur du ansöker om förlängd provtid.

Körkort (Transportstyrelsens webbplats)

Företräde till prov, behörighet B

Första gången som du ska göra kunskapsprov och körprov för behörighet B (personbil) har du företräde till de första lediga provtiderna. Läs mer på sidan Boka körkortsprov

Boka körkortsprov

Boka prov

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som bokar prov åt dig. Utbildar du dig privat kan du själv boka via länken Boka prov längst ner på den här sidan.

Mer information

På sidan Frågor och svar om körkortsprov har vi samlat några av de vanligaste frågorna som Trafikverket får om körkortsprov.

Frågor och svar om körkortsprov

Ta del av TSFS 2011:20 Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B och TSFS 2012:43 Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B. De finns på Transportstyrelsens webbplats.

Sök föreskrifter (Transportstyrelsens webbplats)