Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov B

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt.

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste du göra om båda proven.

Läs mer om Sammanhållet Förarprov behörighet B (trafikverket.se)

För att du ska få göra ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du:

  • vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  • ha en giltig riskutbildning Läs mer om riskutbildning (Transportstyrelsen)
  • inte sedan tidigare ha ett körkort utfärdat av en annan EES-stat. Läs mer om Utländska körkort (Transportstyrelsen)
  • uppfylla de eventuella villkor som finns i ditt körkortstillstånd, till exempel att du ska använda glasögon eller linser när du kör. Om du har opererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du, innan du kommer till provet, kontakta Transportstyrelsen för att få ett körkortstillstånd eller körkort utan villkor utfärdat.

Avgiften för körprov för behörighet B är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1 040 kronor.

Boka prov

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig till prov. Utbildar du dig privat kan du själv boka direkt via länken Boka prov längst ner på den här sidan.

Vi har för närvarande svårt att uppfylla servicelöftet

På grund av ett ökat behov av förstagångsprov och omprov har vi för närvarande svårt att uppfylla servicelöftet. Efterfrågan på körprov är större än vad vi kan erbjuda trots att vi har nyanställda, extra personal och extra provtider på helger och kvällar.

Bokningsläget förändras och det kan därför löna sig att återkomma och söka tider på flera orter. Vi rekommenderar att du utbildar dig väl innan du genomför dina prov.

Företräde till prov, behörighet B

  • Du som ska göra kunskapsprov och körprov för behörighet B (personbil) första gången har företräde till de första lediga provtiderna.
  • Du har företräde till ytterligare två provtider om något eller båda proven inte blir godkänt.
  • Du har inte längre företräde till de första lediga provtiderna om du gjort fyra prov. Du kan därför få vänta längre innan du kan göra nytt prov.

Vi rekommenderar dig som ska göra omprov att använda tiden väl för att utbilda dig mer innan du genomför nästa prov. Ta hjälp av din utbildare för att utvärdera provet.

Servicelöfte

Löftet omfattar den service som du ska kunna förvänta dig när du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov och körprov) för behörighet B.

När du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov och körprov) för behörighet B – personbil, lovar vi dig en tid för kunskapsprovet inom två veckor och en tid för körprovet senast två veckor från kunskapsprovet på någon av våra provorter.

Om ditt första kunskapsprov eller körprov inte är godkänt har vi som mål att kunna erbjuda ytterligare minst två prov inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen. Du bokar ett nytt sammanhållet förarprov. Båda proven bokar du vid ett och samma tillfälle.

Frågor och svar om servicelöftet (trafikverket.se)

Vad du ska kunna

Vid körprovet för behörighet B (personbil) ska du visa att du har tillräcklig kunskap inom fem områden för att vara en trafiksäker och miljömedveten förare. Läs mer om vad du ska kunna på länken nedan.

Vad du ska kunna vid körkortsprov B

Broschyren "Kunskapsprov och körprov för personbil" beskriver hur förarprovet för behörighet B (personbil) är upplagt och vad det kan innehålla:

Kunskapsprov och körprov för personbil (Trafikverkets webbutik)

Så här går körprovet till

Förarprövaren inleder med att berätta om hur provet går till och vad som bedöms.
Om du inte kan svenska kan du se en film om hur körprovet går till. Filmen finns översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS (bosnisk-kroatisk-serbisk version). Du kan även se filmen innan du kommer till ditt prov:

 

 

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i minst 25 minuter, både i stadstrafik och landsvägstrafik.

Säkerhetskontroll

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Körning i stadstrafik och landsvägstrafik

Förarprövaren kommer i god tid att ge dig tydliga instruktioner om vart du ska köra. Om det uppstår någon farlig situation där förarprövaren behöver ingripa är det ändå du som räknas som förare och är ansvarig för vad som händer under provet.

Krav på identitetshandling

Vid körprovet ska du visa en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), där fotot tydligt visar att det är du. Du ska också intyga att du inte har ett körkort från något annat land inom EES. Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådan på nedanstående länk

Krav på identitetshandling

Krav på fordon

Körprovet för behörighet B ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Om du är anmäld till provet genom en trafikskola, använder du vanligtvis skolans bil. För att få använda egen bil vid provet krävs att du utrustar den egna bilen enligt gällande krav. Om du monterar dubbelkommando krävs en begränsad registreringsbesiktning.

Läs mer om fordonskraven på sidan Krav på fordon vid körprov B.

Trafikverkets bil

Om du är anmäld privat kan du mot en avgift göra provet i en av Trafikverkets bilar. Du bokar då en Trafikverksbil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Läs mer på sidan Trafikverkets bilar (trafikverket.se)

Två förarprövare vid körprov

Ibland kan det vara två förarprövare som åker med vid körprovet, men det är alltid bara en av dem som bedömer ditt prov. Den andra förarprövaren åker med för att kontrollera att körprovet genomförs på ett riktigt sätt. Det kan vara uppföljning av erfarna eller nyutexaminerade förarprövare eller så kan förarprövaren som åker med vara en blivande förarprövare som håller på att utbilda sig.

Efter körprovet

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på ditt resultat när provet är avslutat. Om du uppgett din e-postadress kommer resultatet att skickas till dig. Körprovsprotokollet finns även i tjänsten Boka prov.

Om ditt körprov är godkänt

Ett godkänt körprov (behörighet B) är giltigt i två månader. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader. Annars måste du göra om båda proven.

Har du ett godkänt och giltigt kunskapsprov, får du besked om att ditt körkort är utfärdat. Inom fem arbetsdagar skickas körkortet i ett rekommenderat brev, som du ska hämta ut personligen inom två veckor. Du måste då ta med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling).

Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet INTE vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Om ditt körprov är underkänt

Om ditt körprov är underkänt, får du en förklaring om varför. Det är viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov.

Översättning av protokollet

I protokollet som du får skickat till din e-postadress finns en länk "Translation" som du kan använda för att få provresultatet översatt till valfritt språk. Länken "Translation" finns även vid varje underkänd provpunkt.

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid för det godkända provet.

Läs mer om hur du ansöker om förlängd provtid

Mer information

Frågor och svar om körkortsprov (trafikverket.se)

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20) om kursplan, behörighet B och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:43) om förarprov, behörighet B

Sök föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats (länk öppnas i nytt fönster)